[10-21-2021 07:54 PM] ttran: VẬT LIỆU INOX [10-19-2021 03:56 PM] hoidapxaydung2021: mình không phải là dân về xây dựng [10-19-2021 03:56 PM] hoidapxaydung2021: Mình xin chào bạn mình muốn hỏi về hiện tượng nhà bị nghiêng và trần bị nứt [10-19-2021 03:56 PM] hoidapxaydung2021: âl [10-16-2021 05:22 PM] vanthanh1973: thanh PC Bar cường độ cao