[Hôm qua 05:52 PM] kshaimfr: anh em trong diễn đàn ai có bản vẽ kết cấu nhà phố 5 tầng thiết kế móng băng có bán hầm cho mình xin .thanhks [Hôm qua 05:50 PM] kshaimfr: ban ve ket cấu [Hôm qua 05:44 PM] kshaimfr: ban ve mong bang có tầng hầm