TƯ VẤN NHÀ ĐẸP: www.CUNGXAYNHADEP.vn
Click tham gia thành viên Ban Quản Trị DDXD
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 01-27-2010, 04:50 PM   #1
minhtu3012
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Jan 2009
Nơi ở: hà nội
Số bài: 1
Thanks: 0
Được cám ơn: 0
Downloads: 0   |   Uploads: 0
Point: 0
Default dự án chăn nuôi bò sữa

xin mọi người hướng dẫn lập dự án chăn nuôi bò sữa? Bảng tính hiệu quả dự án chăn nuôi bò sữa?
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
minhtu3012 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Facebook Comments
Cũ 09-27-2010, 12:43 PM   #2
thanhnv93
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Sep 2010
Nơi ở: 158 nguyễn văn thủ, Q1, HCM
Số bài: 10
Thanks: 0
Được cám ơn: 14
Downloads: 0   |   Uploads: 0
Point: 0
Default Dự án trang trại nuôi bò sữa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
----------- —µ– ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA DAIRYLAND CAVINA TẠI KHÁNH HÒA

ĐỊA ĐIỂM: XÃ ĐIỀN PHÚ – HUYỆN DIÊN KHÁNH – TỈNH KHÁNH HÒA
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CAVINA

TP.HCM - Năm 2010

NỘI DUNG

CHƯƠNG I:GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN........................................... 4
I.1.Giới thiệu chủ đầu tư.................................................. .................................................. .... 4
I.2.Mô tả sơ bộ dự án.................................................. .................................................. ......... 4
I.3.Cơ sở pháp lý triển khai dự án.................................................. ....................................... 4
CHƯƠNG II:NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG......................................... ............... 8
II.1.TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM.................................................. ............ 8
II.1.1. Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam:............................................ 8
II.2.ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA 11
II.3.TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA.................... 14
II.4.Thị trường và mật độ dân số các tỉnh miền Trung và TP.HCM................................... 16
II.5.Một số Trang trại nuôi bò sữa điển hình................................................... .................... 17
CHƯƠNG III:SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH............... 19
III.1.Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư................................................... ............................................ 19
III.2. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng.................................................. .................................. 19
CHƯƠNG IV:ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG............................................ .................... 21
IV.1.Mô tả địa điểm xây dựng.................................................. ............................................. 21
IV.2.Điều kiện tự nhiên.................................................. .................................................. ....... 21
IV.2.1.Địa hình.................................................. .................................................. .................................................. 21
IV.2.2.Áp suất không khí.................................................. .................................................. ................................. 21
IV.2.3.Nhiệt độ.................................................. .................................................. .................................................. . 21
IV.2.4.Độ ẩm.................................................. .................................................. .................................................. .... 22
IV.2.5.Lượng mưa.................................................. .................................................. ............................................ 22
IV.2.6.Gió.................................................. .................................................. .................................................. ......... 22
IV.2.7.Điều kiện thủy văn.................................................. .................................................. ............................... 23
IV.3.Hiện trạng sử dụng đất.................................................. ................................................ 24
IV.3.1. Nền đất tại khu vực dự án.................................................. ................. 24
IV.3.2. Công trình kiến trúc khác.................................................. .................. 24
IV.3.3. Hiện trạng dân cư.................................................. ............................. 24
IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật........................................... ......................... 25
IV.4.1. Đường giao thông.................................................. ............................. 25
IV.4.2. Hệ thống thoát nước mặt.................................................. ................... 25
IV.4.3. Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường...................................... 25
V.4.4. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng.............................................. 25
IV.4. 5. Hệ thống cấp nước.................................................. ........................... 25
IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng........................................... ..................... 25
CHƯƠNG V:PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÒNG MẶT BẰNG........................... 26
5.1Tổng quĩ đất đầu tư xây dựng công trình............................................ .... 26
5.2Chính sách bồi thường - Mô tả hiện trạng khu đất.................................. 26
CHƯƠNG VI:QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN............................................... ....... 27
VI.1.Phạm vi dự án.................................................. .................................................. ............. 27
VI.2.Lựa chọn cấu hình và công suất.................................................. .................................. 27
VI.2.1.Mô hình các hạng mục đầu tư xây dựng nhà máy sữa Dairyland......................................... ......... 27
VI.2.2.Qui mô đầu tư xây dựng:.................................................. .................................................. ................... 28
CHƯƠNG VII:GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ................................... 43
VII.1.Các hạng mục công trình.................................................. ............................................. 43
VII.2. Giải pháp thiết kế công trình.................................................. .................... 43
VII.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án.................................................. ........ 43
VI.2.2. Giải pháp quy hoạch:.................................................. ............................... 43
VII.2.3. Giải pháp kiến trúc:.................................................. ................................. 43
VII.2.4. Giải pháp kết cấu:.................................................. ................................... 44
VII.2.5. Giải pháp kỹ thuật.................................................. ................................... 44
VII.3. Qui hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.................................................. ......... 45
VII.3.1. Đường giao thông.................................................. ................................... 45
VII.3.2. Quy hoạch chuẩn bị đất xây dựng:.................................................. ............. 46
VII.3.3. Hệ thống thoát nước mặt:.................................................. ......................... 46
VII.3.4. Hệ thống thoát nước bẩn – vệ sinh môi trường:............................................... 46
VII.3.5. Hệ thống cấp nước:.................................................. ................................ 46
VII.3.6. Hệ thống cấp điện – chiếu sáng công cộng:.................................................. .. 47
VII.4. Xây dựng đường, sân bãi.................................................. .................................................. ........................................ 47
VII.5. Hệ thống cấp thoát nước.................................................. .................................................. ........................................... 48
VII.6. Hạ tầng kỹ thuật.................................................. .................................................. .................................................. ...... 48
CHƯƠNG VIII:PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG...................... 49
VIII.1.Phương án hoạt động và sử dụng người lao động.................................................. ....... 49
CHƯƠNG IX:PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH....................................... 50
IX.1.Tiến độ thực hiện.................................................. .................................................. ........ 50
IX.2.Giải pháp thi công xây dựng.................................................. ........................................ 50
IX.2.1.Phương án thi công.................................................. .................................................. .............................. 50
IX.3.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THI CÔNG.................................................. ................................... 51
IX.4.THIẾT BỊ THI CÔNG CHÍNH.................................................. ................................... 51
IX.5.Hình thức quản lý dự án.................................................. ............................................... 52
CHƯƠNG X:ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN.......................... 53
X.1.Đánh giá tác động môi trường.................................................. ..................................... 53
CHƯƠNG XI:TỔNG MỨC ĐẦU TƯ............................................... ................... 63
XI.1.Cơ sở lập Tổng mức đầu tư.................................................. .......................................... 63
XI.2.Nội dung Tổng mức đầu tư.................................................. .......................................... 64
XI.2.1.Chi phí xây dựng và lắp đặt............................................ .................................................. ...................... 64
XI.2.2.Chi phí thiết bị.................................................. .................................................. ........................................ 64
XI.2.3.Chi phí quản lý dự án:.................................................. .................................................. .......................... 64
XI.2.4.Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm.................................................. .......................................... 65
XI.2.5.Chi phí khác.................................................. .................................................. ........................................... 65
XI.2.6.Dự phòng phí:.................................................. .................................................. ........................................ 65
XI.2.7.Lãi vay trong thời gian xây dựng:.................................................. .................................................. ...... 66
CHƯƠNG XII:VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN............................................... ........... 70
XII.1.Nguồn vốn đầu tư của dự án.................................................. ........................................ 70
XII.2.Nguồn vốn............................................. .................................................. ....................... 70
XII.3.Phương án hoàn trả vốn vay.................................................. ........................................ 71
CHƯƠNG XIII:HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN............................... 72
XIII.1.Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán.................................................. ........................ 72
XIII.1.1.Các thông số giả định dùng để tính toán.................................................. ............................................ 72
XIII.2.Tính toán chi phí.................................................. .................................................. ......... 72
Bảng tổng hợp chí phí 08 năm đầu của dự án:.............................................. .................................................. ................... 74
Bảng tổng hợp doanh thu 08 năm đầu của dự án:.............................................. .................................................. ............. 76
XIII.3.Các chỉ tiêu kinh tế của dự án.................................................. ...................................... 80
XIII.4.Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội.................................................. .......................... 80
CHƯƠNG XIV:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................ .............. 81
XIV.1.Kết luận.................................................. .................................................. ...................... 81
XIV.2.Kiến nghị.................................................. .................................................. .................... 81

Phụ lục 1 : Bảng Phân tích chi phí, doanh thu và hiệu quả kinh tế dự ánCông ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương
Chuyên:

Lập dự án đầu tư các công trình xây dựng
Lập hồ sơ mời thầu HSMT, hồ sơ dự thầu HSDT.
Lập Hồ sơ Năng lực cho Công ty, Báo cáo tài chính.
Địa chỉ: 158 Nguyễn Van Thủ, P.Đa Kao, Q1, TPHCM
Điện thoại: 0903649782; Fax: 08 299 1451
Email:
để xem link ẩn & để xem link ẩn
Website:
để xem link ẩn


Nguồn: www.diendanxaydung.vn
thanhnv93 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

 

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
[THÔNG BÁO] Bạn đang đi tìm kiếm POINT và Việc làm ở trên cả nuớc Support BQT thông báo 18 08-19-2013 06:40 PM
xin tài liệu nghiên cứu nuôi trồng thủy sản mattroidem_3230 Tài liệu giành cho Bạn học kiến trúc 1 10-20-2008 12:04 AM
Nuôi chuột để lấy thịt bán pinkdream Góc thư giãn 0 08-27-2008 09:11 PM
Lại đe dọa nuốt chửng hồ gươm forever Tin trong ngành 0 01-23-2008 03:12 PM
Trang web này giúp bạn cách nuôi trồng hoa tốt nhất. duongkhang 3.Kho cây vườn 0 12-08-2007 04:13 PM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
www.ANCUONG.com - NHÀ CUNG CẤP GỖ TRANG TRÍ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM!
www.BMBSTEEL.com.vn - NHÀ THẦU THI CÔNG THÉP TIỀN CHẾ UY TÍN CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU!
 www.CUNGXAYNHADEP.vn - TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY NHÀ ĐẸP HÀNG ĐẦU!
www.COSACO.com.vn - NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM!
Đơn vị THANG MÁY tiên phong trong cộng đồng xây dựng DDXD!
Chuyên gia xử lý chống thấm các công trình chất lượng!
www.GEN.vn - Cung cấp giải pháp tin học hàng đầu về quản lý quan hệ khách hàng!
 www.KHOXAYDUNG.VN -  THÔNG TIN MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG!
 www.DIENDANDIAOC.vn - THÔNG TIN NHÀ ĐẤT!
Đơn vị thiết kế website chuyên nghiệp
Tìm đối tác SẮT THÉP trên DDXD
Tìm đối tác BÊ TÔNG trên DDXD
Tìm đối tác TÔN THÉP trên DDXD
Tìm đối tác PHỤ GIA XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác MÁY MÓC XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ ĐIỆN trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ NƯỚC trên DDXD
Tìm đối tác SƠN trên DDXD
Tìm đối tác GACH trên DDXD
Tìm đối tác CỬA NHÔM - NHỰA uPVC trên DDXD
Tìm đối tác TRẦN THẠCH CAO trên DDXD
Tìm đối tác RÈM & GIẤY DÁN TƯỜNG trên DDXD
Tìm đối tác BẾP trên DDXD

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0903813337 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 2649 Phạm Thế Hiến, P7, Q8, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn