TƯ VẤN NHÀ ĐẸP: www.CUNGXAYNHADEP.vn
Click tham gia thành viên Ban Quản Trị DDXD
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 05-07-2009, 11:16 PM   #1
oitroi
Consultant - Cố Vấn
 
oitroi's Avatar
 

Tham gia: Mar 2009
Nơi ở: TP.HCM Việt Nam
Số bài: 1,178
Thanks: 944
Được cám ơn: 3,973
Ảnh: 34
Downloads: 347   |   Uploads: 57
Point: 5426
Huân Chương Danh Dự
HUÂN CHƯƠNG CÔNG TRẠNG CHỨNG CHỈ KS KC DDXD PRO HUÂN CHƯƠNG HẠNG TƯ 
Số huy chương: 3
Arrow Quy chuẩn xây dựng Việt Nam

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TẬP I – II – III
(VÀ NHỮNG QUY CHUẨN THAY THẾ - QUY CHUẨN MỚI)

Nhằm giúp các bạn trẻ mới tiếp cận lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, để các bạn dễ tìm kiếm và nắm bắt công việc, trong tập I, II, III _ 1997 _ Quy chuẩn XDVN- Giaxaydung đã lược bỏ (có ghi chú) & thay thế, những phần đã có quy chuẩn mới ban hành và các Quy chuẩn ban hành năm 2002 – 2005. Thay vì các bạn tải xuống hết tập, các bạn đọc nội dung từng chương được liệt kê dưới đây (có link đính kèm) chương các bạn cần dùng và tải xuống chương ấy.
Sắp đến, Giaxaydung sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn dưới mỗi chương là đường link các quy định hiện hành và khi có văn bản quy phạm pháp luật mới được bổ sung và thay thế Giaxaydung sẽ cập nhật các Quy định mới nhất.

TẬP I - 1997
Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I (Phần Quy định chung và Quy hoạch xây dựng). (Có hiệu lực từ ngày 01/11/1997 và áp dụng trong phạm vi cả nước).để xem link ẩn

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐịNH CHUNG
Phần I: Chương 1: Quy định chung vế Quy chuẩn xây dựng.để xem link ẩn
Phần I: Chương 2: Số liệu tự nhiên dùng trong thiết kế xây dựng.để xem link ẩn
Phần I: Chương 3: Điều kiện kỹ thuật chung để thiết kế các công trình xây dựng.để xem link ẩn

Phụ lục: 4.1- Minh họa phạm vi bảo vệ các công trình kỹ thuật.để xem link ẩn
Phụ lục: 4.2- Tiêu chuẩn vệ sinh đối với chất lượng nước cấp sinh hoạt.để xem link ẩn
Phụ lục: 4.3- Tiêu chuẩn TCVN 5501-91 ‘Nước uống – yêu cầu kỹ thuật”.để xem link ẩn
Phụ lục: 4.4- Mức ồn tối đa được phép trong khu dân cư, theo mức âm tương đương dBA (theo TCVN 5949-95).để xem link ẩn
Phụ lục: 4.5- Tiêu chuẩn xả nước thải công nghiệp (theo 5945-95).để xem link ẩn
Phụ lục: 4.6- Tiêu chuẩn xả khí thải công nghiệp. Giới hạn tố đa cho phép của bụi và chất vô cơ trong khí thải (mg/m3 (theo TCVN 5939-95).để xem link ẩn
Phụ lục: 4.7- Tiêu chuẩn xả khí thải công nghiệp. Giới hạn tối đa cho phép của bụi và chất hữu cơ trong khí thải (mg/m3 (theo TCVN 5940-95).để xem link ẩn
Phụ lục: 4.8- Phân loại Xí nghiệp, kho theo cấp độc hại.để xem link ẩn
Phụ lục: 5.1- Khoảng cách tối thiểu giữa các đường ống kỹ thuật trong mạng lưới ngầm (m).để xem link ẩn
Phụ lục: 7.1- Minh họa phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:
a) Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với đường đỏ.để xem link ẩn
b) Trường hợp chỉ giới xây dựng không trùng với đường đỏ.để xem link ẩn
Phụ lục: 7.2- Minh họa không chế độ cao nhà bằng đường tới hạn.để xem link ẩn
(Các phụ lục trên đã được thay thế bằng phần phụ lục của QCVN:01/2008/BXD).

PHẦN II: THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Quyết định số 04/2008/QĐBXD ngày 03/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCVN:01/2008/BXD. (Quy chuẩn này thay thế phần II (về quy hoạch xây dựng) – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I – 1997).để xem link ẩn
QCVN:01/2008/BXD: Chương I: Quy định chung vế Quy chuẩn xây dựng.để xem link ẩn
QCVN:01/2008/BXD: Chương II: Quy hoạch không gian.để xem link ẩn
QCVN:01/2008/BXD: Chương III: Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật.để xem link ẩn
QCVN:01/2008/BXD: Chương IV: Quy hoạch giao thông.để xem link ẩn
QCVN:01/2008/BXD: Chương V: Quy hoạch cấp nước.để xem link ẩn
QCVN:01/2008/BXD: Chương VI: Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang.để xem link ẩn
QCVN:01/2008/BXD: Chương VII: Quy hoạch cấp điện.để xem link ẩn
QCVN:01/2008/BXD: Phụ lục: bao gồm các quy định hiện hành tại thời điểm ban hành quy chuẩn.để xem link ẩn

TẬP II - 1997
Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng tập II và tập III. (Có hiệu lực từ ngày 01/11/1997 và áp dụng trong phạm vi cả nước).để xem link ẩn
PHẦN III: CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP
Phần III: Chương 8: Quy định chung về công trình dân dụng, công nghiệp.để xem link ẩn
Phần III: Chương 9: Thiết kế kiến trúc.để xem link ẩn
Phần III: Chương 10: Kết cấu.để xem link ẩn
Phần III: Chương 11: Phòng chống cháy.để xem link ẩn
Phần III: Chương 12: Tiên nghi và an toàn.để xem link ẩn
Phần III: Chương 13: Hệ thống cấp thoát nước bên trong.để xem link ẩn
Phần III: Chương 14: Trang bị điện trong công trình.để xem link ẩn

PHẦN IV: CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH
Phần IV: Chương 15: Quy định chung về công trình xây dưng chuyên ngành.để xem link ẩn để xem link ẩn


PHẦN V: THI CÔNG XÂY LẮP
Phần V: Chương 16: Công trường xây dựng.để xem link ẩn
Phần V: Chương 17: An toàn lao động trong xây lắp.để xem link ẩn

TẬP III - 1997
Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng tập II và tập III. (Có hiệu lực từ ngày 01/11/1997 và áp dụng trong phạm vi cả nước).để xem link ẩn
PHỤ LỤC: SỐ LIỆU TỰ NHIÊN VIỆT NAM
Bản đồ hành chính Việt Nam:
+ Hình 1: Bản đồ hành chính CHXHCN Việt Nam.để xem link ẩn
Phụ lục 2.1: Khí hậu xây dựng:để xem link ẩn
+ Hình 2.1: 1: Bản đồ phân vùng khí hậu (theo điều kiện chung vế khí tượng; 2: Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng.để xem link ẩn
Phụ lục 2.2: Áp lực gió:để xem link ẩn
+ Hình 2.2: 1: Bản đồ phân vùng áp lực gió.để xem link ẩn
Phụ lục 2.3: Bão lụt:để xem link ẩn
+ Hình 2.3: 1: Đường đi trung bình của Bảo; 2: Bản đồ đường đi các cơn bão trong tháng (1954-1991); 3: Bản đồ đường đằng trị tốc độ gió trung bình 2 phút, chu kỳ 20 năm; 4: Bản đồ đường đằng trị tốc độ gió trung bình 2 phút, chu kỳ 50 năm; 5: Bản đồ địa hình; 6: Bản đồ phân vùng ngập lụt; 7: Bản đồ phân vùng nước dâng do bão, thủy triểu, chiều cao sóng cực đại; 8: Bản đồ lưu vực sông; 9: Bản đồ phân vùng theo thời gian truyền lũ sau bão; 10: Bản đồ đê; 11: Bản đồ đường đẳng trị lượng mưa năm.để xem link ẩn
Phụ lục 2.4: Thủy văn:để xem link ẩn
+ Hình 2.4: 1: Bản đồ phân vùng thủy văn.để xem link ẩn
Phụ lục 2.5: Khí tượng thủy văn biển:để xem link ẩn
+ Hình 2.5: 1: Bản đồ thủy triều ở biển Đông; 2: Bản đồ phân bổ độ cao dâng nước đo bão với tần suất đảm bảo 5%.để xem link ẩn
Phụ lục 2.6: Dông sét:để xem link ẩn
+ Hình 2.6: 1: Bản đồ phân bố số ngày có dông trong một năm; 2: Bản đồ đẳng giờ dông hàng năm; 3: Biểu đồ diễn biến dông hàng năm trên các vùng sông; 4: Bản đồ phân vùng mật độ sét.để xem link ẩn
Phụ lục 2.7: Điện trở suất của đất:để xem link ẩn
+ Hình 2.7: 1: Bản đồ phân vùng điện trở suất biểu kiến ρk AB x 6m.để xem link ẩn
Phụ lục 2.8: Động đất:để xem link ẩn
+ Hình 2.8: 1: Bản đồ các vùng phát sinh động đất mạnh và phân vùng chấn động cực đại Imax; 2; 3; 4: Bản đồ phân vùng chấn động.để xem link ẩn
Phụ lục 2.9: Địa chất công trình:để xem link ẩn
+ Hinh 2.9: 1: Bản đồ địa chất công trình.để xem link ẩn
Phụ lục 2.10: Đia chất thủy văn:để xem link ẩn
+ Hinh 2.10: 1: Bản đồ phân vùng địa chất thủy văn; 2: Bản đồ địa chất thủy văn.để xem link ẩn
Phụ lục 2.11: Khoáng chất đất:để xem link ẩn
+ Hinh 2.11: 1: Bản đồ phân vùng khoáng hóa chất.để xem link ẩn
Phụ lục 2.12: Độ muối khí quyển.để xem link ẩn
+ Hinh 2.12: 1: Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển.để xem link ẩn

QUY CHUẨN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: QCXDVN 01: 2002
(ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG)
Quy chuẩn này quy dịnh các yêu cầu được áp dụng khi xây dựng mới các công trình để đảm bảo cho những người khó khăn về vận động và khiếm thị (gọi tắt là người tàn tật) tiếp cận sử dụng
Trường hợp cần cải tạo, nâng cấp đối với những công trình có yêu cầu để đảm bảo người tàn tất tiếp cân sử dụng cũng cần phải tuân theo các quy định trong quy chuẩn này.
Các quy định trong quy chuẩn này được sử dụng để thẩm định, cấp phép, phê duyệt và nghiệm thu các dự án khi đầu tư xây dựng.để xem link ẩn

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM: QCXDVN 09: 2005
(CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CÓ HIỆU QUẢ)
Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BXD ngày 17/11/2005.
Quy chuẩn quy định những yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ để sử dụng năng lượng có hiệu quả khi thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình thương mại, các cơ quan nghiên cứu, trụ sở hành chính Nhà nước, chung cư cao tầng và các khách sạn lớn v.v.. có sử dụng điều hoà không khí, các thiết bị sử dụng nhiều năng lượng.để xem link ẩn

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM: QCXDVN 05: 2008
(NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG- AN TOÀN SINH MẠNG VÀ SỨC KHỎE)
Quy chuẩn xây dựng Việt nam “Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻ" được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008.
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật (tối thiểu hoặc tối đa) phải đạt được đối với nhà ở và công trình công cộng nhằm đảm bảo an toàn sinh mạng và sức khoẻ cho người sử dụng. để xem link ẩn

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN: QCVN01: 2008/BCT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện được Bộ Công thương ban hành kèm theo quyết định 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/6/2008.
Quy chuẩn này thay thế Tiêu chuẩn ngành từ II TCN-161-84 đến II TCN-167-84 Quy phạm Kỹ thuật an toàn khai thác thiết trí điện các nhà máy điện và lưới điện được ban hành kèm theo Quyết định số 25 ĐL/KT ngày 22 tháng 01 năm 1985 của Bộ trưởng Bộ Điện lực. để xem link ẩn
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
[+] W W W . D I E N D A N X A Y D U N G . V N [+]
======================================
- Nguyễn Trung Kiên
- Yahoo : kien_ckhtv

======================================
oitroi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 bạn cảm ơn oitroi bài này:
nguyenhongtien (05-23-2011), NhanCK92 (06-16-2014)
Facebook Comments

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
Hệ thống tiêu chuẩn xây dựng việt nam (tcxdvn) tiêu chuẩn việt nam (tcvn) và tiêu chuẩn ngành (tcn) oitroi TCVN 15 08-18-2011 10:58 PM
Phân biệt Tiêu chuẩn và Quy chuẩn xây dựng oitroi TCVN 0 05-07-2009 11:13 PM
QCXDVN 01 :2008 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng hoangxuanquy TCXD 0 03-25-2009 11:59 PM
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 2008: Sót công trình xây dựng ngầm! XAYNHADEP.com.vn Tin trong ngành 0 05-03-2008 10:37 AM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
www.ANCUONG.com - NHÀ CUNG CẤP GỖ TRANG TRÍ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM!
www.BMBSTEEL.com.vn - NHÀ THẦU THI CÔNG THÉP TIỀN CHẾ UY TÍN CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU!
 www.CUNGXAYNHADEP.vn - TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY NHÀ ĐẸP HÀNG ĐẦU!
www.COSACO.com.vn - NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM!
Đơn vị THANG MÁY tiên phong trong cộng đồng xây dựng DDXD!
Chuyên gia xử lý chống thấm các công trình chất lượng!
www.GEN.vn - Cung cấp giải pháp tin học hàng đầu về quản lý quan hệ khách hàng!
 www.KHOXAYDUNG.VN -  THÔNG TIN MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG!
 www.DIENDANDIAOC.vn - THÔNG TIN NHÀ ĐẤT!
Đơn vị thiết kế website chuyên nghiệp
Tìm đối tác SẮT THÉP trên DDXD
Tìm đối tác BÊ TÔNG trên DDXD
Tìm đối tác TÔN THÉP trên DDXD
Tìm đối tác PHỤ GIA XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác MÁY MÓC XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ ĐIỆN trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ NƯỚC trên DDXD
Tìm đối tác SƠN trên DDXD
Tìm đối tác GACH trên DDXD
Tìm đối tác CỬA NHÔM - NHỰA uPVC trên DDXD
Tìm đối tác TRẦN THẠCH CAO trên DDXD
Tìm đối tác RÈM & GIẤY DÁN TƯỜNG trên DDXD
Tìm đối tác BẾP trên DDXD

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0903813337 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 2649 Phạm Thế Hiến, P7, Q8, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn