Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 10-07-2009, 05:39 PM   #1
XAYNHA.com.vn
DDXD GROUP - TƯ VẤN KIẾN TRÚC
 
XAYNHA.com.vn's Avatar
 

Tham gia: Feb 2008
Nơi ở: 528/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10, TPHCM
Số bài: 2,709
Thanks: 2,741
Được cám ơn: 3,488
Ảnh: 296
Downloads: 219   |   Uploads: 178
Point: 10000
Huân Chương Danh Dự
HUÂN CHƯƠNG CÔNG TRẠNG HUÂN CHƯƠNG HẠNG HAI HUÂN CHƯƠNG HẠNG TƯ HUÂN CHƯƠNG HẠNG BA CHỨNG CHỈ KS KC DDXD PRO 
Số huy chương: 5
Smile Sở Xây dựng Ninh Thuận

Sở Xây dựng
Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
 • Chức năng nhiệm vụ:
  Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu và giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực gồm: xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; kiến trúc, quy hoạch và xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; hạ tầng kỹ thuật đô thị (hè, đường đô thị,cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đổ xe trong đô thị).
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy
  Tổ chức bộ máy làm việc gồm có:
  - Ban lãnh đạo (Giám đốc, Phó Giám đốc)
  - 04 phòng ban(Văn phòng sở, phòng Quản lý Đô thị, phòng Quản lý Xây dựng, Ban thanh tra)
 • Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
  - Văn phòng sở
  - Thanh tra sở
  - Phòng Quản lý Đô thị
  - Phòng Quản lý Xây dựng
 • Các Doanh nghiệp Nhà nước được UBND tỉnh uỷ nhiệm quản lý và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:
  - Công ty cấp nước Ninh Thuận
  - Công ty Xi măng Phương Hải
  - Công ty phát triển và kinh doanh nhà Ninh Thuận
  - Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng
  - Công ty thiết kế tư vấn Ninh Thuận.
Giới thiệu 11 quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực sở quản lý:
 • Thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở:
  Hồ sơ gồm có:
  - Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (theo mẫu quy định
  - Chứng minh nhân dân (bản sao)
  - Các giấy tờ về Nhà đất có liên quan (nếu có):
  * Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
  * Giấy phép xây dựng nhà ở (kèm bản vẽ thiết kế).
  * Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất.
  * Quyết định giao đất.
  * Giấy nộp tiền sử dụng đất; nộp thuế xây dựng.
  * Hợp đồng chuyển nhượng
  * Biên lai thuế nhà đất.
  * Biên lai tiền điện, nước.
  * Hộ khẩu gia đình (bản sao)
  * Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  Thời gian sử lý và giao trả hồ sơ là 60 làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.
  Các khoản phải nộp:
  * Phí lập sổ: 164.000 đồng/hồ sơ cho diện tích<= 150 m2 và thu 25% đối với các trường hợp có diện tích đất > 150 m2 (theo Quyết định 4550/QĐ ngày 12/6/2004 của chủ tịch UBND Tỉnh)
  (Chưa tính 10% thuế giá trị gia tăng)
  *
  Lệ phí: thu 10.000đồng/văn bản nếu trích lục bản đồ.
  (Theo Thông tư 93/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 21/10/2002)
 • Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở tư nhân:
  Hồ sơ gồm có:
  1. Đối với nhà 3 tầng và dưới 200 m2 sàn
   * Đối với đất có giấy tờ hợp lệ:
   - Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu quy định)
   - Giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc đất xây dựng (toàn bộ là bản sao như: Giấy chứng nhận quyền sử dụnh đất; Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, loại giấy tờ khácchứng minh tính hợp lệ quyền sử dụng đất của chủ sử dụng).
   - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật (3 bộ)
   * Đối với đất không có giấy tờ hoặc giấy tờ chưa hợp lệ
   - Đơn xin cấp phép xây dựng (theo mẫu quy định)
   - Thông báo niên yết (trường hợp đã có nhà cũ) và cam kết của chủ đầu tư về trách nhiệm khi có xãy ra tranh chấp-hoặc có giấy tờ hợp thức hoá về quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận
   - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật (3 bộ)
  2. Đối với nhà trên 3 tầng và trên 200 m2 sàn
   - Hồ sơ như thành phần nêu trên
   - Bổ xung thêm văn bản thẩm định thiết kế của đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân theo quy định
   Thời gian sử lý hồ sơ là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ
   Lệ phí:
   - 50.000 đồng/giấy phép.
   - Gia hạn giấy phép xây dựng 10.000 đồng.
   (Theo Thông tư 03/0001/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/1/2001)
 • Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở:Hồ sơ gồm có:
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (bản chính).
  - Hợp đồng mua bán do phòng công chứng Nhà nước lập hoặc toàn bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở đã hoàn thành nghĩa vụ kinh tế đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận (kèm theo hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở) có chính quyền địa phương xác nhận theo quy định hiện hành.

  Đối với nhà ở, đất ở có biến động khi chuyển nhượng thì đăng ký và giải quyết theo quy trình xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nói trên.

  Thời gian xử lý hồ sơ là 25 ngày là việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.
 • Thủ tục cấp chứng nhận sở hữu (CNSH) các công trình không phải là nhà ở thuộc sở hữu tư nhân và các đơn vị không phải là doanh nghiệp Nhà nước:
  Hồ sơ gồm có:
  • Giấy tờ của chủ sở hữu :
   - Đơn xin cấp giấy chứng nhận sở hữu (Mẫu do sở xây dựng cung cấp) có xác nhận của chính quyền địa phương.
   - Chứng minh nhân dân của người đứng tên xin cấp chứng nhận sở hữu (bản sao)
   - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao).
   - Giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc đất xây dựng như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định giao đất; quyền sử dụng đất; Quyết định giao đất; Quyết định giao đất, Quyết định cho thuê đất....(bản sao)
  • Các giấy tờ có liên quan:
   - Biên lai thu thuế xây dựng.
   - Giấy phép xây dựng
   - Biên lai thu tiền phạt và Quyết định xử phạt về việc xây dựng không có Giấy phép (đối với các công trình xây dựng không giấy phép)
   - Hồ sơ hiện trang công trình (3 bộ)
   Thời gian xử ký hồ sơ là 21 ngày làm việc kể từ ngày nhạn đầy đủ hồ sơ.
   Lệ phí: 20.000 đồng/lần. (theo Thông tư 93/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 21/10/2002)
 • Thủ tục thẩm định các đồ án quy hoạch:
  Hồ sơ gồm có:
  • Tờ trình:
   - 01 bản gửi cho uỷ ban Nhân dân tỉnh.
   - 01 bản gửi cho Sở xây dựng.
  • Hồ sơ thiết kế quy hoạch:
   - Bản vẽ thiết kế (07 bộ)
   - Thuyết minh thiết kế quy hoạch.
   - Điều lệ quản lý xây dựng.
   - Biên bản thông qua đồ án quy hoạch
  • Các giấy tờ khác:
   - Dự toán kinh phí lập quy hoạch.
   - Nhiệm vụ thiết kế.
   - Báo cáo khảo sát địa hình.
   Thời gian xử lý hồ sơ là 22 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ
   Lệ phí: nộp theo Quyết định số 502/BXD-VKT của Bộ Xây dựng ngày 18/9/1996 về việc ban hành giá quy định đô thị.
 • Thủ tục giới thiệu địa điểm và cấp Chứng chỉ quy hoạch để xây dựng công trình:
  Hồ sơ gồm có:
  • Đối với công trình thuộc sở hữu Nhà nước:
   - Tờ trình.
   - Văn bản giải trình số biên chế hiện có của đơn vị.
   - Các thiết kế mẫu hoặc dự án đầu tư.
   - Trích lục thửa đất.
  • Đối với các doanh nghiệp tư nhân:
   - Tờ trình.
   - Đơn xin thuê đất.
   - Dự án đầu tư.
   - Trích lục thửa đất dự kiến xây dựng.
   Thời gian xử lý hồ sơ là 10 ngàylàm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ
 • Thủ tục có ý kiến về quy hoạch cho chuyển mục đích sử dụng đất:
  Hồ sơ gồm có:
  - Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất có xác nhận của chính quyền địa phương.
  - Phiếu chuyển hồ sơ của phòng Quản lý đô thị.
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao) và trích lục thửa đất.
  Thời gian sử lý hồ sơ là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ .
 • Thủ tục xác nhận không có bất động sản trước khi xuất cảnh:
  Hồ sơ gồm có:
  - Hộ khẩu, hộ chiếu (bản sao - số lượng: 01 bản)
  - Đơn xác nhận không có (hoặc không còn) bất động sản có xác nhận của chính quyền địa phương của uỷ ban Nhân dân huyện - thị xã (Mẫu do Sở Xây dựng cung cấp).
  Thời gian xử lý hồ sơ là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.
 • Thủ tục thẩm định thiết kế - dự toán công trình:
  Hồ sơ gồm có:
  - Tờ trình xin thẩm định thiết kế - dự toán (Mẫu do Sở Xây dựng cung cấp).
  - Giấy tờ liên quan đến nguồn vốn xây dựng công trìmh như: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo đầu tư (nếu công trình có giá trị lớn hơn 100 triệu đồng)
  - Biên bản nghiệm thu bàn giao hồ sơ thiết kế - dự toán giữa Chủ đầu tư và cơ quan tư vấn thiết kế.
  - Văn bản chỉ định thầu tư vấn khảo sát thiết kế.
  - Hồ sơ thiết kế dự toán (mỗi loại 01 bộ)
  - Chứng chỉ hành nghề xây dựng của người chủ trì thiết kế ( xuất trình lần đầu).
  - Những văn bản có liên quan (nếu có)
  • Giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đất xây dựng công trình như: Quyết định giao đất hoặc quyết định thuê đất hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư được duyệt.
  • Báo cáo khảo sát địa chất, thuyết minh kết cấu đối với công trình 02 tầng trở lên.
  • Văn bản thoả thuận về phòng cháy chữa cháy của cơ quan phòng cháy chữa cháy hoặc văn bản thoả thuận của Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội nếu có thiết bị cháy nổ (đối với công trình 02 tầng trở lên, hoặc các nhà máy sản xuất ...) khi có yêu cầu.
  • Văn bản thoả thuận về môi trường, an toàn đê điều, đường bộ ...(tuỳ trường hợp phòng nghiệp vụ sẽ có yêu cầu cụ thể ) khi có yêu cầu.
  • Nhật ký công trình (đối với các công trình xin duyệt lại theo đơn giá mới hoặc do khối lượng thiết kế có thay đổi , phát sinh do có thay đổi thiết kế ).
  • Biên bản khảo ssát hiện trạng (đối với các công trình xin sữa chữa).
   Thời gian xử lý:
   + Công trình trên 02 tỷ đồng, là 30 ngày làm việc.
   + Công trình dưới 02 tỷ đồng, là 27 ngày làm việc.
   Lệ phí: Nộp thao thông tư 109/2000/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 13/11/2000

Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
[+] W W W . D I E N D A N X A Y D U N G . V N [+]
================================
NƠI HỘI TỤ CỦA NHÂN TÀI XÂY DỰNG
VP DDXD: số 2649 Phạm Thế Hiển, P7, Q8, TP HCM

Tel: (84-8) 3981 8370 - Nickname:chiase.kientruc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT
TRỤ SỞ: 528/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10, TP HCM
Tel: (84-8) 39 81 8370 Hotline: 0903 813 337
[E]: thietke@ddxd.vn [W]:www.cungxaynhadep.vn
XAYNHA.com.vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cám ơn XAYNHA.com.vn vì bài này:
dinhmyha (05-14-2010)
Facebook Comments

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Từ khóa hỗ trợ tìm kiếm (Tại sao?)
ninh thuận


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
Danh Sách Member Tại Ninh Thuận AE-conkien CLB Cafe & Download 5 04-07-2011 12:39 PM
14/03 Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa nguyenthanhtan Bảng tin đấu thầu các dự án 0 03-17-2009 02:54 AM
13-3 Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa hoangxuanquy Bảng tin đấu thầu các dự án 0 03-15-2009 07:12 PM
SỞ XÂY DỰNG BẮC NINH (http://soxaydung.bacninh.gov.vn/) banhngot Bắc Ninh 0 02-27-2009 12:07 AM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
Design Consultant & Project Management - Total HVAC & SmartHome Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
LG Total HVAC Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
Total SmartHome Solutions Provider - www.SMARTHOUSES.vn
Giải pháp gỗ nội thất cho gia đình
Cung ứng nguồn lực cao cấp
Phần mêm chăm sóc khách hàng hiệu quả hàng đầu!

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0888 09 6868 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 110 Cao Thắng, P4, Q3, TP HCM
Tel:(028) 2222 6668 Fax:(028) 2222 6668 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(028) 2222 6668 Fax:(028) 2222 6668
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn