Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 10-13-2015, 09:29 AM   #1
xuantuyenkta
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Feb 2010
Nơi ở: https://www.youtube.com/user/CiviFun
Số bài: 45
Thanks: 4
Được cám ơn: 173
Downloads: 1   |   Uploads: 0
Send a message via Yahoo to xuantuyenkta
Point: 800
Default Danh sách các tỉnh thành phố và đơn giá được cập nhật trong dự toán Eta

Thừa Thiên Huế
Quyết định số: 2841/QĐ-UBND
ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế – Phần khảo sát
Quyết định số: 2842/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế
– Phần lắp đặt Quyết định số: 2843/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế
– Phần sửa chữa Quyết định số: 2844/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế – Phần xây dựng
Vũng Tàu
Quyết định số: 483/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
– Phần xây dựng Quyết định số: 484/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
– Phần lắp đặt Quyết định số: 482/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
– Phần cây xanh đô thị

Quảng Ngãi
Quyết định số: 459/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi
– Phần khảo sát

Đắk Nông
Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông – Phần xây dựng
Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông – Phần Lắp đặt
Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông – Phần Sửa chữa
Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông – Khảo sát
Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông – PhầnThí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu xây dựng
Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông – Phần Dịch vụ công ích đô thị

Hà Nội
Quyết định số: 798/QĐ-UBND ngày 12/2/2015 về việc công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội
– Phần xây dựng và Lắp đặt

Hưng Yên
Quyết định số: 20/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên
– Phần xây dựng (bổ sung)
Nam Định
Quyết định số: 2675/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định
– Phần Xây dựng
Quyết định số: 2676/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định
– Phần Khảo sát
Quyết định số: 2677/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định
– Phần Sửa chữa
Quyết định số: 2678/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định
– Phần Lắp đặt
Quyết định số: 2679/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định
– Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu xây dựng
Quyết định số: 2680/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công trình xây dựng tỉnh Nam Định
Quyết định số: 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Nam Định
Thái Nguyên
Quyết định số: 2949/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung theo Định mức 1172) Quyết định số:2949/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên
– Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung theo Định mức 1173)
Quảng Ninh
Quyết định số: 3163/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung theo Định mức 1172 và 588)
Quyết định số:
3163/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh
– Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung theo Định mức 1173 và 587)
Quyết định số: 3163/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh
– Phần Xây dựng – Lắp đặt – Khảo sát (sửa đổi và bổ sung Quyết định 3600/QĐ-UBND)
Ninh Bình
Quyết định số: 683/QĐ-UBND ngày 04/09/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình
– Phần Khảo sát
Quyết định số: 168/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình
– Phần Xây dựng
Quyết định số: 872/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 về việc công bố Đơn giá xây dựng
công trình tỉnh Ninh Bình
– Phần Lắp đặt
Quyết định số: 873/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình
– Phần Sửa chữa
Sơn La
Quyết định số:
2471/QĐ-UBND ngày 18/09/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La
– Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
Quyết định số: 2472/QĐ-UBND ngày 18/09/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La
– Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)
Bình Thuận Quyết định số: 2740/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận – Phần Xây dựng – Lắp đặt – Sửa chữa
Bình Dương Quyết định số:
2210/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương – Phần Xây dựng – Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)
Quảng Ngăi
Quyết định số: 188/QĐ-UBND ngày 09/06/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngăi
– Phần Xây dựng
Quyết định số: 189/QĐ-UBND ngày 09/06/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngăi
– Phần Lắp đặt
Bộ Xây dựng Quyết định số: 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 về việc công bố Định mức dự toán công trình
– Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)
Quyết định số: 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 về việc công bố Định mức dự toán công trình
– Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
Quyết định số: 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 về việc công bố Định mức dự toán công trình
– Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
Quyết định số: 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 về việc công bố Định mức dự toán công trình
– Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)
Quyết định số: 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 về việc công bố Định mức dự toán công trình – Phần Xây dựng (bổ sung)
Để tải đơn giá mới nhất của các tỉnh, các bạn vui lòng Click vào đây
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
PHẦN MỀM DỰ TOÁN - DỰ THẦU ETA 2012
Website: http://www.dutoaneta.com
Email: info@dutoaneta.com
Hotline: 0979.25.79.89 - 0916.165.864
xuantuyenkta vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Facebook Comments

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
Hai bờ sông Sài Gòn: Để "đất vàng" thành cơ hội vàng duongnam Tin tức địa ốc 0 05-13-2015 01:08 PM
Biện pháp san lấp mặt bằng PQIC 3.Trắc địa - San lắp 5 04-14-2015 01:39 PM
Những nơi sinh sống lý tưởng nhất thế giới duongnam Tin trong ngành 0 12-02-2011 06:48 PM
Ngày Ấy Đã Đến Rồi Admin Bạn nam tâm sự 3 11-07-2011 06:15 PM
Xây Dựng Và Phát Member DDXD Tại Các Tỉnh Thành AE-conkien CLB Cafe & Download 0 07-09-2009 10:59 AM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
Nền tảng chiếu sáng IoT
Design Consultant & Project Management - Total HVAC & SmartHome Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
Giải pháp thang máy toàn diện
LG Total HVAC Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
Total SmartHome Solutions Provider - www.SMARTHOUSES.vn
Giải pháp gỗ nội thất cho gia đình
Cung ứng nguồn lực cao cấp
Phần mêm chăm sóc khách hàng hiệu quả hàng đầu!

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0888 09 6868 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 110 Cao Thắng, P4, Q3, TP HCM
Tel:(028) 2222 6668 Fax:(028) 2222 6668 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(028) 2222 6668 Fax:(028) 2222 6668
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn