Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 04-22-2011, 03:29 PM   #1
chiase.ketcau
SMOD - QTV Cao Cấp
 
chiase.ketcau's Avatar
 

Tham gia: Dec 2010
Nơi ở: 2649 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.HCM
Số bài: 1,939
Các bài viết blog: 1
Thanks: 506
Được cám ơn: 676
Ảnh: 979
Downloads: 148   |   Uploads: 1147
Point: 23648
Thảo luận Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận tổng thầu xây dựng công trình

HîP §åNG KINH TÕ VÒ GIAO NHËN TOÅNG THÇU
X¢Y DùNG C¤NG TR×NH

Hîp ®ång sè . . . ./H§NT Ngµy. . . th¸ng. . . . n¨m. . .

- C¨n cø ph¸p lÖnh Hîp ®ång Kinh tÕ ngµy 25/9/1989 cña Héi ®ång Nhµ n­íc vµ c¸c v¨n b¶n h­­íng dÉn thi hµnh cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh.
- C¨n cø NghÞ ®Þnh 52/NÑ-CP ngµy ...................;
- C¨n cø Quy chÕ vÒ H§KT trong XDCB theo quyÕt ®Þnh sè 29 Q§/LB ngµy 01/6/1992 cña liªn BéX©y ®ùng - Träng tµi kinh tÕ Nhµ n­­íc;
- C¨n cø vµo biªn b¶n x¸c nhËn kÕt qu¶ ®Êu thÇu ngµy ... th¸ng... n¨m..nÕu cã). Chóng t«i gåm cã:

Bªn A (chñ ®Çu tu)

- Tªn doanh nghiÖp (hoÆc c¬ quan) ..............
- §Þa chØ trô së chÝnh :............
- §iÖn tho¹i:..............
Më t¹i ng©n hµng..................
- §¹i diÖn lµ «ng (bµ) . . . . . . . . .
Chøc vô : .....................
- GiÊy ñy quyÒn sè. : . . . . . ( nÕu ký thay thñ tr­­ëng)
ViÕt ngµy............,. th¸ng .... n¨m....
Do............. Chøc vô..... Ký.

Bªn B ( Tæ chøc nhËn thÇu x©y dùng )

- Tªn doanh nghiÖp :.............................
§Þa chØ trô së chÝnh:........................................... ...
- §iÖn tho¹i:.........................
Më t¹i ng©n hµng..............
§¹i diÖn lµ «ng (bµ) .. . . . . . . . . .
Chøc vô:..............
- GiÊy ñy quyÒn sè. . . . . . . . . (nÕu ký thay thñ tr­­ëng) .
ViÕt ngµy.... th¸ng ............. n¨m....
Do.............Chøc vô...............Ký.

Hai bªn tháa thuËn nh÷ng nguyªn t¾cgiao nhËn tæng thÇu x©y dùng c«ng tr×nh ........ nhu­­ sau

§iÒu 1: Néi dung c«ng t¸c .

Download:


Link: http:////diendanxaydung.vn/./downloa...o=file&id=4214

Nguồn: www.diendanxaydung.vn
chiase.ketcau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Facebook Comments
Cũ 05-05-2011, 08:41 PM   #2
truongvinhtuan
Guest
 

Số bài: n/a
Downloads:   |   Uploads:
Point:
Default

Bạn nào làm nhà, hay làm thiế kế, hợp đồng thi công, cần sự trợ giúp pháp lý, các bạn hãy liện hệ với công ty cổ phần xây dựng resco để được tư vấn và sự trợ giúp các bạn hay liên hệ với chúng tôi qua số đt 098.2788.8850
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
  Trả Lời Với Trích Dẫn

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Từ khóa hỗ trợ tìm kiếm (Tại sao?)
giao nhận, hợp đồng, kinh tế, mẫu, xay dung


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 22/12/2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố “hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác s Support 3.Quyết định 0 01-04-2011 10:14 AM
Ban quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông Đồng Tháp mời thầu: Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp Support Bảng tin đấu thầu các dự án 0 09-01-2010 09:31 AM
Từ Điển Xây Dựng Công Trình Giao Thông phamquangdat Từ điển Anh - Việt 0 11-26-2009 01:31 AM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
Nền tảng chiếu sáng IoT
Design Consultant & Project Management - Total HVAC & SmartHome Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
Giải pháp thang máy toàn diện
LG Total HVAC Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
Total SmartHome Solutions Provider - www.SMARTHOUSES.vn
Giải pháp gỗ nội thất cho gia đình
Cung ứng nguồn lực cao cấp
Phần mêm chăm sóc khách hàng hiệu quả hàng đầu!

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0888 09 6868 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 110 Cao Thắng, P4, Q3, TP HCM
Tel:(028) 2222 6668 Fax:(028) 2222 6668 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(028) 2222 6668 Fax:(028) 2222 6668
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn