Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 03-27-2008, 12:39 PM   #1
Admin
Administrator -Trưởng Ban
 
Admin's Avatar
 

Tham gia: Sep 2007
Nơi ở: TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số bài: 3,635
Các bài viết blog: 15
Thanks: 1,456
Được cám ơn: 7,047
Ảnh: 1905
Downloads: 635   |   Uploads: 124
Point: 10000
Huân Chương Danh Dự
HUÂN CHƯƠNG CÔNG TRẠNG CHỨNG CHỈ QLDA DDXD PRO HUÂN CHƯƠNG HẠNG NHẤT HUÂN CHƯƠNG HẠNG HAI HUÂN CHƯƠNG HẠNG BA 
Số huy chương: 5
Default Quy trình chuẩn bị và thực hiện dự án

Chào Các Bạn

Rất nhiều nhà đầu tư vào Việt Nam rất lúng túng không biết triển khai sao cho phù hợp với các yêu cầu đầu vào đầu của phía yêu cầu. Bài viết này mong là giúp chúng ta phần nào định hướng rõ ngay từ đầu để rút ngắn thời gian thực hiện.

Về quy trình chuẩn bị và thực hiện dự án khi cần sẽ xúc tiến nhưng bước cụ thể như sau:-

Quy trình chuẩn bị và thực hiện dự án


Quy trình lập, thẩm đinh, phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nướcKHĐT-NA: 09:30-25/09/2007
I. LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ:
1. Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư:

Căn cứ chủ trương lập dự án đầu tư được người có thẩm quyền phê duyệt và các quy định pháp luật có liên quan, Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Nhà thầu tư vấn phải có chức năng, có đủ năng lực theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy mô, tính chất của dự án đầu tư.

- Nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư có thể là một nhà thầu thực hiện toàn bộ các công việc từ khảo sát, thiết kế cơ sở (hoặc thiết kế bản vẽ thi công) và dự án đầu tư (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình); Hoặc gồm các nhà thầu khác nhau thực hiện một hay một số công việc trong quá trình lập dự án đầu tư nêu trên.

- Việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư chủ yếu áp dụng hình thức chỉ định thầu (trong giai đoạn hiện nay ở tỉnh Nghệ An – khi chưa có Luật Đấu thầu). Chủ đầu tư quyết định chỉ định thầu đối với trường hợp công tác tư vấn có giá trị dưới 100 triệu đồng; UBND các cấp (cấp có thẩm quyền) quyết định chỉ định thầu đối với trường hợp công tác tư vấn có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. (Theo yêu cầu hồ sơ tại Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn Quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước).

Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nếu Chủ đầu tư chưa có đầy đủ thông tin để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu tư vấn, thì có thể phát văn bản xin ý kiến của Sở có liên quan (gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Công nghiệp) trước khi quyết định hoặc lựa chọn để đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chỉ định thầu.

- Sau khi có quyết định chỉ định thầu, Chủ đầu tư và nhà thầu ký kết hợp đồng thực hiện công tác tư vấn lập dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về Hợp đồng kinh tế, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chủ trương lập dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Lập dự án đầu tư:
- Nhà thầu tư vấn phải thực hiện đầy đủ các công việc lập dự án đầu tư, gồm: khảo sát, thiết kế cơ sở (hoặc thiết kế bản vẽ thi công) và dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình) theo nội dung hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư, quy trình quy định về lập dự án đầu tư và quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Trong các bước khảo sát, thiết kế và lập dự án đầu tư nhà thầu tư vấn đều phải lập nhiệm vụ và phương án kỹ thuật của các công đoạn trên và phải được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thực hiện.

- Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ quy trình quy định về giám sát và nghiệm thu các công đoạn thực hiện của nhà thầu tư vấn lập dự án.

Trường hợp không có đủ điều kiện năng lực thì Chủ đầu tư phải thuê tư vấn độc lập thực hiện giám sát và nghiệm thu các công đoạn thực hiện của nhà thầu tư vấn lập dự án theo quy định.

- Sau khi nhà thầu tư vấn lập xong hồ sơ dự án đầu tư (bao gồm cả thiết kế cơ sở), Chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức nghiệm thu giai đoạn chuẩn bị đầu tư để gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

II. THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ (HOẶC BC KT-KT):

1. Bước 1: Thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư (hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật) xây dựng công trình:

a) Trường hợp thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có mức vốn đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên (sử dụng vốn Ngân sách nhà nước):
- Chủ đầu tư lập Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế theo mẫu tại phụ lục kèm theo Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng:

+ Phụ lục 1: Tờ trình thẩm định thẩm định thiết kế cơ sở;
+ Phụ lục 5: Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (Nội dung "Tổng mức đầu tư" được ghi là "Tổng dự toán".

- Gửi Tờ trình kèm theo hồ sơ (số lượng theo quy định) đến các cơ quan có chức năng thẩm định quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3 của bản quy định kèm theo Quyết định số 78/2005/QĐ-UB ngày 06/9/2005 của UBND tỉnh

Các cơ quan có chức năng thẩm định phải ban hành quy định cụ thể về yêu cầu hồ sơ, thủ tục để tiếp nhận thẩm định; Công khai rộng rãi cho mọi tổ chức và công dân biết và thực hiện. (Sở Xây dựng Nghệ An đã có Quyết định số 609 QĐ/SXD-TK ngày 17/6/2005 V/v thực hiện thẩm định các thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế bản vẽ thi công của báo cáo KT-KT xây dựng công trình).

- Hồ sơ thiết kế cơ sở (hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán) sau khi hoàn chỉnh theo kết quả thẩm định, phải được đóng dấu “Đã thẩm định” trên tất cả các trang hoặc đóng giáp lai.

b) Trường hợp thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Báo cáo kinh tế - kỹ thụât xây dựng công trình có mức vốn đầu tư dưới 500 triệu đồng (sử dụng vốn Ngân sách nhà nước):

Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định theo các trường hợp tại điểm c, khoản 2, Điều 3 của bản quy định kèm theo Quyết định số 78/2005/QĐ-UB ngày 06/9/2005 của UBND tỉnh Nghệ An. Trong các trường hợp (Chủ đầu tư tự thẩm định, thuê tư vấn thẩm định hoặc thuê các Sở thẩm định) thì đều phải có Báo cáo kết quả thẩm định, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được hoàn chỉnh theo kết quả thẩm định trước khi trình thẩm định Báo cáo KT-KT xây dựng công trình.

2. Bước 2: Thẩm định dự án đầu tư (hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật) xây dựng công trình:

a) Căn cứ kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư (hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Báo cáo KT-KT) xây dựng công trình, Chủ đầu tư và cơ quan tư vấn bổ sung hoàn chỉnh phần thuyết minh dự án đầu tư (hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật) để gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc phòng Tài chính - Kế hoạch các cấp) để thẩm định.

b) Đối với các dự án đầu tư và báo cáo KT-KT xây dựng công trình do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có quy định "Yêu cầu nội dung và số lượng văn bản, tài liệu để tiếp nhận thẩm định", có gửi kèm theo sau đây và được công khai rộng rãi tại bộ phận "Một cửa" để các tổ chức và công dân biết và thực hiện.
- Hình thức tổ chức thẩm định và thời gian thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chủ trì thẩm định. Đối với các trường hợp cụ thể của dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ áp dụng hình thức thẩm định thích hợp (gồm 1 trong các hình thức: Tự thẩm định, xin ý kiến các cơ quan liên quan và họp thẩm định dự án), nhưng phải đảm bảo quy định về thời gian tối đa thẩm định dự án là:
+ 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B;
+ 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

c) Đối với các Báo cáo KT-KT xây dựng công trình do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phê duyệt:
- UBND cấp huyện, cấp xã phải có quy định "Yêu cầu nội dung và số lượng văn bản, tài liệu để tiếp nhận thẩm định", công khai rộng rãi để các tổ chức và công dân biết, thực hiện.
- Hình thức tổ chức thẩm định và thời gian thẩm định: Do cơ quan chủ trì thẩm định ở các cấp quyết định. Tuy nhiên, phải đảm bảo yêu cầu về nội dung, chất lượng thẩm định và không vượt quy định thời gian tối đa thẩm định dự án nhóm C và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (không quá 10 ngày làm việc).

3. Bước 3: Phê duyệt dự án đầu tư (hoặc Báo cáo KT-KT) xây dựng công trình:
- Chủ tịch UBND tỉnh (hoặc người được uỷ quyền) xem xét phê duyệt dự án đầu tư (hoặc BC KT-KT) trên cơ sở Báo cáo kết quả thẩm định dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kèm theo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở (hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán), hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã (hoặc người được uỷ quyền) xem xét, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trên cơ sở Báo cáo kết quả thẩm định BC KT-KT của phòng Tài chính - Kế hoạch các cấp (hoặc bộ phận giúp việc, tổ chức tư vấn có chức năng và đủ điều kiện năng lực), kèm theo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

III. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THIẾT KẾ VÀ TỔNG DỰ TOÁN (DỰ TOÁN) XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ:


1. Đối với Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình:
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được thẩm định và phê duyệt trong Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình. Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án sau khi có điều kiện đảm bảo về nguồn vốn đầu tư (được bố trí vốn trong kế hoạch hoặc có cơ chế huy động vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

2. Đối với dự án đầu tư các nhóm A, B, C:
- Căn cứ hồ sơ thiết kế cơ sở đã được thẩm định và phê duyệt trong quyết định đầu tư dự án, Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn và ký kết hợp đồng tư vấn lập hồ sơ thiết kế và dự toán công trình (thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu).
- Chủ đầu tư nghiệm thu các bước khảo sát và thiết kế theo quy định; tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế trước khi đưa ra thi công công trình. Trường hợp không có chức năng hoặc không đủ năng lực thẩm định thì thuê các tổ chức (hoặc cá nhân) tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra thiết kế và dự toán công trình làm cơ sở cho việc phê duyệt.

- Thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo phù hợp thiết kế cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt tại quyết định đầu tư. Giá trị tổng dự toán không được vượt tổng mức đầu tư dự án được duyệt. Nếu vượt thì phải được người quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định (áp dụng đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư).

IV. ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:
Điều kiện ghi kế hoạch đầu tư hàng năm:
- Các dự án được ghi vào kế hoạch chuẩn bị thực hiện đầu tư hoặc thực hiện đầu tư phải có quyết định đầu tư phù hợp các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng ở thời điểm tháng 10 trước năm kế hoạch (hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký là ngày 31/10 hàng năm).

- Những dự án thuộc nhóm A, B nếu chưa có thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được duyệt, nhưng trong quyết định đầu tư đã quy định mức vốn của từng hạng mục và có thiết kế, dự toán hạng mục thi công trong năm thì được ghi kế hoạch đầu tư; các dự án nhóm C phải có thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được duyệt.

V. THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ:
Khái quát về quy trình thực hiện các dự án đầu tư như sau:

1. Xin giao đất hoặc thuê đất (đối với dự án có sử dụng đất);

2. Xin giấy phép xây dựng (trừ các dự án đã được cơ quan nhà nước thẩm định thiết kế cơ sở và phê duyệt dự án đầu tư) và giấy phép khai thác tài nguyên (nếu có);

3. Thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện kế hoạch tái định cư và phục hồi (nếu có), chuẩn bị mặt bằng xây dựng;

4. Mua sắm hàng hoá và xây lắp các hạng mục thuộc dự án. Việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện các nội dung thuộc quá trình thực hiện dự án phải được thực hiện theo quy định trong quyết định đầu tư và Quy chế Đấu thầu hiện hành (sắp tới là Luật Đấu thầu và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu) .

5. Ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng mua sắm hàng hoá, xây lắp của các gói thầu thuộc dự án đầu tư;

6. Quản lý kỹ thuật, chất lượng hàng hoá và chất lượng xây dựng công trình theo đúng tiến độ trong hợp đồng đã ký kết;

7. Vận hành thử, nghiệm thu, quyết toán vốn đầu tư, bàn giao và thực hiện bảo hành sản phẩm.
Trích nguồn: khdtnghean.vn


Admin
Dương Quang


Nguồn: www.diendanxaydung.vn
Đính kèm - Attached Files
File Type: doc Thuyet minh kien truc TKCS City Gate 16_01_09.doc (535.5 KB, 361 lần tải)
File Type: doc 01- Bao cao dau tu XD.doc (356.0 KB, 353 lần tải)
File Type: xls 090615-VIC-Quy trinh QLDA-rev01.xls (26.0 KB, 443 lần tải)
__________________
ADMIN DDXD

NƠI HỘI TỤ CỦA NHÂN TÀI XÂY DỰNG
Văn phòng: 110 CAO THẮNG, P4, Q3, TP.HCM
[T]:028 2222 6668 - [F]:028 2222 6668
[M]:0888 09 68 68 - [E]:duongquang@ddxd.vn

Consultant: Total HVAC Solutions Provider
Admin vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 23 bạn cảm ơn Admin bài này:
*AMBITION* (07-18-2014), anhxd (02-14-2011), banhmychamsua (02-08-2012), chinh51kt2 (05-04-2011), dangvuxdtt (02-19-2013), DatBlack (10-06-2009), duchung_0410 (09-12-2012), d_haisachoatighon (08-19-2011), hunglt1963 (03-15-2011), kx02_gtvt (10-03-2008), littlebill (12-12-2016), nguyen van tuan (09-14-2012), nomedangel (08-29-2018), Pluto (07-26-2008), quantdxd (03-02-2011), rapme (03-02-2009), sondvcdc (01-25-2013), thangtham (09-09-2009), thaocb (02-14-2011), toloc (12-04-2015), tranvulinh00 (03-16-2011), trungtrucbd (06-01-2009), tuanhanghai (02-27-2011)
Facebook Comments
Cũ 09-30-2008, 10:15 PM   #2
daivan7980
Junior Member
 

Tham gia: Sep 2008
Nơi ở: Thanh xuân - Hà Nội
Số bài: 2
Thanks: 0
Thanked 8 Times in 1 Post
Downloads: 1   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

Cảm ơn anh đã hướng dẫn cho mọi người.Em đang mắc vụ xin thoả thuận chiều cao với BQP, nếu anh biết xin anh chỉ giúp.Xin cảm ơn
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
daivan7980 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 10-03-2008, 09:17 AM   #3
dltruong
Junior Member
 

Tham gia: Oct 2008
Nơi ở: Dak Lak
Số bài: 1
Thanks: 3
Được cám ơn: 0
Downloads: 6   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

cám ơn Admin rất nhiều
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
dltruong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 02-27-2009, 05:23 PM   #4
tranthu
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: May 2008
Nơi ở: ninh kiều tp cần thơ
Số bài: 2
Thanks: 2
Được cám ơn: 0
Downloads: 172   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

e cám ơn anh nhiều nha. hy vọng trong tương lai e sẽ được làm việc với anh. hiii
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
tranthu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 06-01-2009, 04:09 PM   #5
Nomedangel
Guest
 

Số bài: n/a
Downloads:   |   Uploads:
Point:
Default

Nói về quá trình lập, chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư một dự án, Nomed tôi xin chia sẻ cùng các bạn kiến thức của mình. Trước tiên tôi phải nói qua đôi điều về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật để các bạn có thể hiểu được, tránh những thắc mắc như: tại sao ở tỉnh tôi không làm như thế.
Hệ thống quy phạm pháp luật (nói riêng về ngành xây dựng) bao gồm các hệ thống văn bản từ cao đến thấp như sau:
- Luật Xây dựng: do Quốc hội ban hành. Khi các bạn đọc một văn bản luật hoặc dưới luật, nếu có từ ban hành hoặc hướng dẫn thực hiện một văn bản đã được ban hành trước đó tức là bắt buộc áp dụng (tất nhiên là còn tuỳ theo nguồn vốn). Các văn bản được công bố là mang tính chất vận dụng, không bắt buộc (nhưng thường thì không có văn bản khác để lựa chọn nên ta vẫn bắt buộc sử dụng theo tính chất không có cơ sở nào thay thế).
- Nghị định: Do Chính phủ ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện Luật.
- Thông tư: Do Bộ chuyên ngành ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện Nghị định trong lĩnh vực do Bộ quản lý.
- Các văn bản khác mang tính chất hướng dẫn như văn bản của các Bộ, các cơ quan tham mưu thuộc Bộ, các Sở, Ban, Ngành của địa phương.
Thế nên chúng ta phải phân ra hai mảng các văn bản pháp quy:
1 - Là các văn bản thống nhất áp dụng trên toàn quốc bao gồm các Luật, Nghị định, Thông tư và văn bản hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành.
2 - Các văn bản có tính cục bộ, địa phương: là các văn bản thường là hướng dẫn thực hiện nội cung của Thông tư phù hợp với điều kiện của địa phương đó và không trái với nội dung Thông tư và chỉ áp dụng trong phạm vi địa phương.
Điều đó có nghĩa là ở các địa phương (tỉnh) khác nhau sẽ có các văn bản hướng dẫn khác nhau về các điều khoản cụ thể, về các mốc thời gian, về trình tự và thủ tục thực hiện một dự án đầu tư tuỳ theo tình hình giải ngân, kế hoạch vốn được giao và khả năng luân chuyển nguồn vốn giữa các dự án để tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm của địa phương. Ví dụ theo bài viết của Admin - Trưởng ban thì ở Nghệ An thời điểm chốt ghi kế hoạch đầu tư là 31/10 hàng năm nhưng ở Quảng Ninh quy định là phải trình kế hoạch đấu thầu trước 15/9 hàng năm. Vì vậy khi viết một bài trả lời hoặc đọc các bài viết các bạn cần phải phân biệt rằng trình tự đó áp dụng cho toàn quốc, cho một số loại nguồn vốn đặc thù hay cho chỉ riêng một địa phương tránh trường hợp làm sai thủ tục.
Sau đây Nomed xin trình bày một số nội dung tổng quát về việc chuẩn bị và thực hiện một dự án đầu tư (Các khái niệm báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi bây giờ không sử dụng nữa mà được thay bằng báo cáo đầu tư xây dựng gồm: báo cáo đầu kỳ, báo cáo kỳ thứ 2, 3, …; báo cáo cuối kỳ và dự án đầu tư).
Việc chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư trong ngành xây dựng theo Luật Xây dựng (2005) trước đây được quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 112/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên từ năm 2007 các Nghị định trên đã được thay thế bằng Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Việc thay thế hệ thống Nghị định trên thể hiện được sự thay đổi về tinh thần luật trên cơ sở ngày càng giao cho Chủ đầu tư được quyền chủ động quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư nhưng trách nhiệm cũng cao hơn. Thêm vào đó yếu tố thị trường khi lập dự toán công trình cũng được nâng cao bằng việc giá nguyên vật liệu phải theo thị trường, thay đổi việc thông báo giá (bắt buộc áp dụng) bằng công bố giá (tham khảo sử dụng). Vai trò của các nhà Tư vấn được nâng cao, nhà nước ngày càng ít can thiệp trực tiếp vào việc đầu tư dự án, việc điều chỉnh giá trị và cơ cấu tổng mức đầu tư và dự toán được nới rộng tránh cứng nhắc, việc uỷ quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu, thẩm định báo cáo xét thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu phần xây dựng cho Chủ đầu tư được nới rộng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tuy nhiên xin khuyến cáo các bạn rằng hệ thống quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành chỉ bắt buộc áp dụng với nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Các nguồn vốn ngoài ngân sách như vốn tư nhân, vốn của các nhà đầu tư nước ngoài, vốn viện trợ, vốn cho vay của nước ngoài có các quy định riêng tuỳ thuộc vào cấp quyết định đầu tư và thoả thuận của các bên. Tuy nhiên khuyến khích các thành phần kinh tế áp dụng. Bài viết của Nomed nói về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành.
1. Khởi nguồn của một dự:
Tất cả các dự án đều phải bắt nguồn từ sự cần thiết phải có nó để phục vụ cuộc sống của một đất nước, một địa phương hoặc một nhóm người nào đó.
Dự án có thể bắt đầu từ cấp quyết định đầu tư. Khi đó cấp quyết định đầu tư sẽ ra một quyết định hoặc văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư gửi đơn vị được giao làm chủ đầu tư triển khai việc chuẩn bị và thực hiện đầu tư dự án.. Trong văn bản có ghi rõ quy mô nghiên cứu, tổng mức đầu tư dự kiến, mục đích đầu tư, địa điểm xây dựng…
Dự án có thể bắt nguồn từ cấp tham mưu (thường là các Bộ, tỉnh - tham mưu cho Chính phủ; Cục, Vụ, tỉnh - tham mưu cho Bộ; Sở, Quận, Huyện - Tham mưu cho Tỉnh…..). Khi đó cấp tham mưu sẽ có văn bản hoặc tờ trình đề nghị cấp quyết định đầu tư cho phép chuẩn bị đầu tư dự án. Nếu chuấn thuận, cấp quyết định đầu tư sẽ có văn bản hoặc quyết định chấp thuận hoặc cho phép và giao chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo.
Đối với các dự án lớn phải lập báo cáo đầu tư xây dựng để đánh giá hiệu quả dự án, sau đó mới xin phép chuẩn bị đầu tư. Thực ra khi làm việc với các dự án nguồn vốn ODA thì thấy rằng việc đánh giá hiệu quả đầu tư dự án được họ rất quan tâm vì rất quan trọng. Ở ta việc nay chưa được quan tâm đúng mức.
2. Chuẩn bị thực hiện dự án:
Sau khi có văn bản hoặc quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư (đồng thời giao nhiệm vụ Chủ đầu tư), Chủ đầu tư (được giao) sẽ tự quản lý dự án (với các dự án nhỏ); thành lập Ban QLDA trực thuộc (với dự án lớn và có đủ năng lực) hoặc thuê Tư vấn quản lý dự án. Sau khi được thành lập hoặc thuê, Tư vấn Quản lý dự án thực hiện các nội dung sau để chuẩn bị thực hiện dự án:
a) Lập và trình thẩm định dự án đầu tư:
- Lựa chọn tư vấn khảo sát - lập dự án đầu tư: Thường thì áp dụng hình thức chỉ định thầu (quy định tại Nghị định 58/2008/NĐ-CP - Điều 40, Quyết định số 49/QĐ-TTg). Có thể tách riêng tư vấn khảo sát và tư vấn lập dự án thành hai gói thầu, tuy nhiên nếu tư vấn có năng lực thực hiện cả hai nội dung trên thì nên chỉ định thành 01 gói thầu.
- Triển khai cho Tư vấn khảo sát - lập dự án đầu tư. Trong quá trình triển khai công tác lập dự án đầu tư, có một số phần công việc phải tách riêng thành các gói thầu nhỏ như công tác đánh giá tác động môi trường (thường tư vấn không có năng lực thực hiện nên tách thành gói thầu do phòng chuyên ngành của Bộ hoặc Sở Tài nguyên - Môi trường thực hiện). Quy định về báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.
Phần giải phóng mặt bằng cũng được tách ra thành dự án thành phần giao cho địa phương làm chủ đầu tư (nên làm thế vì ko đâu giải quyết công việc đó tốt hơn địa phương). Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện công tác này gồm: văn bản 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 của Thủ tướng; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ; Thông tư số 126/2007/TT-BTC của Bộ Tài Chính; Nghị quyết số 59/2007/NĐ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ; riêng đối với các công trình giao thông, Bộ Giao thông Vận tải có ban hành văn bản 8161/BGTVT-CGĐ ngày 27/12/2006, văn bản số 662/BGTVT ngày 30/01/2008 của Cục Giám Định.
- Sau khi soát xét, hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư, Chủ đầu tư soạn tờ trình trình cấp Quyết định đầu tư thẩm định dự án (mẫu tại Nghị định số 12/2008/NĐ-CP). Đơn vị đầu mối của cấp quyết định đầu tư (quy định rõ tại nghị định số 12/2008/NĐ-CP với từng cấp Quyết định đầu tư) có trách nhiệm lấy ý kiến của các Ban, Ngành có liên quan và giao đơn vị chuyên ngành thẩm định thiết kế cơ sở (Ví dụ: dự án cấp tỉnh quyết định đầu tư thì Sở GTVT thẩm định thiết kế cơ sở thuộc công trình giao thông, sở XD thẩm định công trình xây dựng dân dụng, sở Công thương thẩm định công trình công nghiệp, Sở NN&PTNT thẩm định công trình thuỷ lợi). Sau đó đơn vị đầu mối có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến đó lại và trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt dự án. Lưu ý ở đây là Chủ đầu tư chỉ trình thẩm định dự án, không trình phê duyệt. Tuy nhiên đối với một số trường hợp khi không xác định được đơn vị đầu mối thì trình thẩm định và phê duyệt, cấp quyết định đầu tư sẽ phân công đơn vị đầu mối thẩm định dự án. Trong trường hợp đơn vị trình thẩm định dự án là đơn vị chuyên ngành thì để đẩy nhanh tiến độ, trước khi trình nên tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở và gửi kết quả thẩm định thiết kế cơ sở kèm tờ trình thẩm định dự án. Ví dụ Sở GTVT trước khi trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông lên Sở KHĐT nên tiến hành thẩm định thiết kế cơ sở trước.
- Cấp quyết định đầu tư ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư. Mẫu quyết định tại Nghị định 12/2008/NĐ-CP. Trong đó các nội dung cần quan tâm nhất là nội dung thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án.
Đối với các dự án quan trọng hoặc phức tạp, trước khi trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư nên tổ chức và gửi kèm kết quả thẩm tra dự án đầu tư. Việc tổ chức thẩm tra dự án đầu tư thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.
- Chủ đầu tư trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt (hoặc phê duyệt nếu được uỷ quyền) kế hoạch đấu thầu các gói thầu của dự án. Sau khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu, cấp quyết định đầu tư xác định nguồn vốn và ghi kế hoạch vốn để thực hiện dự án.
3. Thực hiện đầu tư dự án:
- Lựa chọn tư vấn thiết kế kỹ thuật (với dự án thực hiện 3 bước) hoặc tư vấn thiết kế bản vẽ thi công (với dự án thực hiện 2 bước). Riêng đối với các dự án chỉ phải lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng) thì thiết kế cơ sở chính là thiết kế bản vẽ thi công. Sau khi được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật thì tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công mà không qua các bước khác.
- Chủ đầu phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán, xác định giá gói thầu.
- Lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị, cung cấp hàng hoá, nhà thầu bảo hiểm, nhà thầu kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, tư vấn giám sát: Chủ đầu tư tổ chức (các bạn hiểu rằng tổ chức nghĩa là có thể do mình tự thực hiện khi có năng lực hoặc đi thuê tư vấn thực hiện) lập hồ sơ mời thầu, trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt HSMT (hoặc phê duyệt nếu được uỷ quyền). Chủ đầu tư tổ chức đăng thông báo mời thầu trên báo đấu thầu, phát hành HSMT, mở thầu, đánh giá HSDT, trình thẩm định báo cáo xét thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu, thương thảo hoàn thiện hợp đồng và khởi công xây dựng công trình, tư vấn giám sát chất lượng xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị, mua sắm hàng hoá…
- Quản lý chất lượng xây dựng công trình, Nghiệm thu hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình trong thời gian bảo hành. Trước khi xây dựng phải xin cấp đất xây dựng, cấp phép thi công. Trước khi nghiệm thu đối với từng công trình phải tiến hành thử tải, vận hành có tải, không tải… (nói chung cái này loằng ngoằng nhưng quy định cụ thể tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP và Nghị định số 12/2008/NĐ-CP)
- Quyết toán hợp đồng với các nhà thầu. Thanh lý hợp đồng với các nhà thầu sau thời gian bảo hành, giảm sát tác giả, sau khi thực hiện xong công việc của gói thầu (Quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD). Quyết toán vốn đầu tư (Nội dung này Nomed sẽ xem lại các văn bản quy định rồi update sau).
Lưu ý:
- Nomed quản lý dự án về công tác đầu tư xây dựng công trình giao thông nên có thể bài viết sẽ tập trung nhiều hơn về lĩnh vực đó, các trường hợp khác nếu các bạn chưa rõ có thể hỏi thêm, Nomed sẽ nghiên cứu và trả lời.
- Một bài viết không thể nói cụ thể và chi tiết các bước đầu tư một dự án cũng như các nội dung cấp quyết định đầu tư có thể uỷ quyền cho Chủ đầu tư phê duyệt, khi nào chỉ định thầu, khi nào đấu thầu hạn chế, khi nào đấu thầu rộng rãi… nên các bạn nghiên cứu thêm các văn bản quy phạm pháp luật mà Nomed đã đề cập hoặc hỏi các tình huống cụ thể để Nomed có thể giải đáp chi tiết hơn.
- Việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu có thể được thực hiện ở bước sau khi phê duyệt xong dự án hoặc sau khi phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán (thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán với dự án thiết kế 2 bước) nhưng thường thì đến bước phê duyệt xong thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán các Chủ đầu tư mới trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhằm xác định rõ nội dung các gói thầu và giá gói thầu. Nomed để chung tại bước sau khi phê duyệt dự án. Quy định về công tác lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng quy định tại Nghị định số 58/2008/NĐ-CP. Nomed sẽ có bài viết riêng chi tiết về nội dung này, mời các bạn đón đọc. Trong một số trường hợp khác là cung cấp thiết bị, mua sắm hàng hoá cũng được quy định rõ trong nghị định số 58/2008/NĐ-CP.
- Trong bài viết có một số nội dung ghi là “Chủ đầu tư tổ chức” nhưng các bạn không nên hiểu là tất cả các công việc đều do Chủ đầu tư “trực tiếp tổ chức” mà thông thường Ban QLDA do Chủ đầu tư thành lập hoặc đi thuê có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đó.
- Các văn bản Nomed trích dẫn có hiệu lực tại thời điểm đăng bài viết trên diễn đàn. Các bạn tìm hiểu thêm ngày hết hiệu lực của văn bản và các văn bản thay thế để áp dụng cho đúng khi Nhà nước thay đổi về chế độ, chính sách.
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
  Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 4 bạn cảm ơn bài này:
dangthanhcc1 (06-26-2009), DatBlack (10-06-2009), huuhungtd (09-24-2009), ngocthuongct (06-10-2009)
Cũ 08-12-2009, 11:12 PM   #6
kkkkienkienkien
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Jul 2009
Nơi ở: số 2 ngõ 46a -nguyễn hoàng tôn -tây hồ -hà nội
Số bài: 47
Thanks: 11
Được cám ơn: 6
Downloads: 0   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

đọc đau hết cả mắt ,xem ra ngôn ngữ dài dòng văn tự quá ,theo tôi khi lập dự án cái quan trọng nhất là phải có đáng giá tác động môi trường dự án,nghiên cứu lợi ích dự án mang lại cho xã hội
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
kkkkienkienkien vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 08-13-2009, 12:27 AM   #7
Nomedangel
Guest
 

Số bài: n/a
Downloads:   |   Uploads:
Point:
Default

Trích:
Nguyên văn bởi kkkkienkienkien View Post
đọc đau hết cả mắt ,xem ra ngôn ngữ dài dòng văn tự quá ,theo tôi khi lập dự án cái quan trọng nhất là phải có đáng giá tác động môi trường dự án,nghiên cứu lợi ích dự án mang lại cho xã hội

Cà dốt! Nếu về môi trường chuẩn, lợi ích mang lại cho xã hội ok mà mới xây xong nó sập thì vứt đi cả à.
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
  Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 09-24-2009, 03:02 PM   #8
karen nguyen
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Sep 2009
Nơi ở: 40 nguyễ trọng trí, Q.Bình tân, HCM
Số bài: 1
Thanks: 0
Được cám ơn: 0
Downloads: 0   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

Cảm ơn mọi người! Em la' sinh vien đang rất cần 1 concrete skeleton dể làm project..Thax các anh các bạn nhiều lắm.@_@
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
karen nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 02-14-2011, 10:39 AM   #9
thaocb
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: May 2008
Nơi ở: Số 052, Phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Tỉnh Cao Bằng
Số bài: 1
Thanks: 11
Được cám ơn: 0
Downloads: 51   |   Uploads: 0
Point: 50
Default

Cảm ơn diễn đàn. Tôi đang cần quy trình này!
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
thaocb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 03-15-2011, 11:05 PM   #10
hunglt1963
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Mar 2011
Nơi ở: khoa công trinh_ Đai học Hàng Hải
Số bài: 1
Thanks: 3
Được cám ơn: 0
Downloads: 1   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

tôi đang chuẩn bị làm dự án.Tài liệu các bạn cung cấp rất có ích.Cám ơn!
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
hunglt1963 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
Những quy trình nguy hiểm khi Lắp đặt kết cấu thép vophongmai 4.Nguy cơ tai nạn 5 04-06-2013 01:36 AM
Số: 33/2004/QĐ-BTC/Về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt Admin 2.Bảo hiểm dự án 11 04-24-2012 04:38 PM
Trình Tự Và Các Quy Định Trong Công Tác Thẩm Định Dự Án Admin 1.Thẩm định, duyệt 3 11-06-2009 04:59 PM
Những quy trình nguy hiểm khi đập phá tháo dỡ công trình vophongmai 4.Nguy cơ tai nạn 0 01-25-2008 11:35 PM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
Nền tảng chiếu sáng IoT
Design Consultant & Project Management - Total HVAC & SmartHome Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
Giải pháp thang máy toàn diện
LG Total HVAC Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
Total SmartHome Solutions Provider - www.SMARTHOUSES.vn
Giải pháp gỗ nội thất cho gia đình
Cung ứng nguồn lực cao cấp
Phần mêm chăm sóc khách hàng hiệu quả hàng đầu!

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0888 09 6868 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 110 Cao Thắng, P4, Q3, TP HCM
Tel:(028) 2222 6668 Fax:(028) 2222 6668 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(028) 2222 6668 Fax:(028) 2222 6668
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn