Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 06-04-2008, 10:45 PM   #21
letrungctb
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Jun 2008
Nơi ở: HÀ NỘI
Số bài: 4
Thanks: 1
Được cám ơn: 0
Downloads: 7   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

chào bác thế phần tổ hợp tải trọng thì như thế nào? Tổ hợp các combo của no ra sao?
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________

Nếu không thấy hình, bạn hãy refresh lại (nhấn F5).
Nếu không thấy hình, bạn hãy refresh lại (nhấn F5).

thay đổi nội dung bởi: letrungctb, 06-02-2015 lúc 10:10 AM
letrungctb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 06-05-2008, 01:07 PM   #22
XAYNHA.com.vn
DDXD GROUP - TƯ VẤN KIẾN TRÚC
 
XAYNHA.com.vn's Avatar
 

Tham gia: Feb 2008
Nơi ở: 528/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10, TPHCM
Số bài: 2,708
Thanks: 2,741
Được cám ơn: 3,488
Ảnh: 296
Downloads: 219   |   Uploads: 178
Point: 10000
Huân Chương Danh Dự
HUÂN CHƯƠNG CÔNG TRẠNG HUÂN CHƯƠNG HẠNG HAI HUÂN CHƯƠNG HẠNG TƯ HUÂN CHƯƠNG HẠNG BA CHỨNG CHỈ KS KC DDXD PRO 
Số huy chương: 5
Default Tổ hợp tải trọng trng SAP2000

Trích:
Nguyên văn bởi letrungctb View Post
chào bác thế phần tổ hợp tải trọng thì như thế nào? Tổ hợp các combo của no ra sao?


Chào bạn bạn có thể đọc kĩ các tài liệu hướng dẫn SAP2000 mình up lên cho bạn , có nói rất kĩ về phần này nhưng mình xin nhắc lại cho bạn tiện theo dõi :

I. Tæ hîp t¶i träng ( Load Combination)

Ø Tªn tæ hîp: Combo name
Ø KiÓu tæ hîp c¸c gi¸ trÞ: Type: Add=céng t¸c dông; Enve= Bao néi lùc; SRSS: C¨n cña tæng b×nh ph­¬ng c¸c tr­êng hîp t¶i träng; ABS: TrÞ tuyÖt ®èi cña c¸c tr­êng hîp t¶i.
Ø HÖ sè tæ hîp: Scale factor, tøc lµ hÖ sè tæ hîp cña tõng tr­êng hîp t¶i träng trong mét tæ hîp
Ø Xem ®iÒu 1 tiªu chuÈn TCVN 2737-95
- THCB1:T¶i träng dµi h¹n + Mét tr­êng hîp t¶i träng ng¾n h¹n
- THCB2: T¶i träng dµi h¹n + NhiÒu tr­êng hîp t¶i träng ng¾n h¹n
- THDB:T¶i träng dµi h¹n + T¶i träng ng¾n h¹n + T¶i träng ®Æc biÖt
=> THDB: T¶i träng ng¾n h¹n kh«ng kÓ t¶i träng giã.
Ø VÝ dô1. Khung ph¼ng.
- C¸c tr­êng hîp t¶i : TT; HT; GT; GP.
- Cã thÓ cã c¸c tæ hîp sau:
§ TH1=1xTT+1xHT =>gi¸ trÞ 1 trong SAP gäi lµ Scale Factor; KiÓu tæ hîp nµy trong SAP=Add
§ TH2=1xTT+0.9HT+0.9GT => Gi¸ trÞ 1 vµ 0.9 =Scale factor; KiÓu tæ hîp trong Sap=Add
§ TH3=1xTT+0.9HT+0.9GP =>=> Gi¸ trÞ 1 vµ 0.9 =Scale factor; KiÓu tæ hîp trong SAP=Add.
- T×m tæ hîp nguy hiÓm nhÊt (Max, Min)
§ MaxMin=2xTH1+1xTH2+1xTH3 =>Gi¸ trÞ 1,2 lµ Scale Factor; Type=ENVEKhai b¸o mét tæ hîp
- Menu Define\Load Combination:
- Add New combo
- Load Combination name=tªn tæ hîp
- Type: chän Add hoÆc Env; SRSS
- Tille line: dßng chó gi¶i
- Chän tr­êng hîp t¶i träng ®Ó tæ hîp .
- Chän case name, Scale factor -> bÊm Add
- Modify; Delete ®Ó söa xo¸.
- Use for (steel, Concrete): X¸c ®Þnh tæ hîp cho thiÕt kÕ tiÕt diÖn.
Xem vµ thay ®æi c¸c th«ng sè cña mét tæ hîp
- Menu Define\Load Combination:
- Chän tªn tæ hîp
- BÊm Show/Modify
- Thay ®æi c¸c th«ng sè
Xãa mét tæ hîp
- Menu Define\Load Combination:
- Chän tªn tæ hîp
- BÊm Delete
Ø Chó ý:
- Cã thÓ khai b¸o tæ hîp cña tæ hîp.
- Chän tæ hîp sau khi ph©n tÝch, sau khi cã kÕt qu¶ néi lùc vÉn cã thÓ tæ hîp ®­îc => Tæ hîp trong SAP lµ tæ hîp néi lùc (Load Combination)
- Add Default : §Ó SAP tù ®éng sinh ra c¸c tæ hîp víi c¸c hÖ sè tæ hîp theo tiªu chuÈn cña Mü.

Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
[+] W W W . D I E N D A N X A Y D U N G . V N [+]
================================
NƠI HỘI TỤ CỦA NHÂN TÀI XÂY DỰNG
VP DDXD: số 2649 Phạm Thế Hiển, P7, Q8, TP HCM

Tel: (84-8) 3981 8370 - Nickname:chiase.kientruc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT
TRỤ SỞ: 528/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10, TP HCM
Tel: (84-8) 39 81 8370 Hotline: 0903 813 337
[E]: thietke@ddxd.vn [W]:www.cungxaynhadep.vn

thay đổi nội dung bởi: XAYNHA.com.vn, 06-05-2008 lúc 01:11 PM
XAYNHA.com.vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cám ơn XAYNHA.com.vn vì bài này:
kaishen (07-01-2008)
Cũ 06-06-2008, 12:17 AM   #23
letrungctb
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Jun 2008
Nơi ở: HÀ NỘI
Số bài: 4
Thanks: 1
Được cám ơn: 0
Downloads: 7   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

Chào bạn! cho mình hỏi chút,nếu mình đã tính excel ra khối lượng của các nút trong mot công trình rồi,mình muốn đưa các tải trọng đó vào sap thì làm như thế nào.Theo mình được biết thì khi có bản tính tải trọng bằng excel rồi thì sẽ vào sap vào File-
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________

Nếu không thấy hình, bạn hãy refresh lại (nhấn F5).
Nếu không thấy hình, bạn hãy refresh lại (nhấn F5).

thay đổi nội dung bởi: letrungctb, 06-02-2015 lúc 10:10 AM
letrungctb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 06-06-2008, 12:45 AM   #24
letrungctb
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Jun 2008
Nơi ở: HÀ NỘI
Số bài: 4
Thanks: 1
Được cám ơn: 0
Downloads: 7   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

Bạn discover ơi! bạn có thể up luon phần giáo trình học sap2000 mà bạn bảo lên luôn diễn đàn ko? Vì cái link kia die rồi,mình ko down được! Thank
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________

Nếu không thấy hình, bạn hãy refresh lại (nhấn F5).
Nếu không thấy hình, bạn hãy refresh lại (nhấn F5).

thay đổi nội dung bởi: letrungctb, 06-02-2015 lúc 10:10 AM
letrungctb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 06-06-2008, 01:02 AM   #25
XAYNHA.com.vn
DDXD GROUP - TƯ VẤN KIẾN TRÚC
 
XAYNHA.com.vn's Avatar
 

Tham gia: Feb 2008
Nơi ở: 528/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10, TPHCM
Số bài: 2,708
Thanks: 2,741
Được cám ơn: 3,488
Ảnh: 296
Downloads: 219   |   Uploads: 178
Point: 10000
Huân Chương Danh Dự
HUÂN CHƯƠNG CÔNG TRẠNG HUÂN CHƯƠNG HẠNG HAI HUÂN CHƯƠNG HẠNG TƯ HUÂN CHƯƠNG HẠNG BA CHỨNG CHỈ KS KC DDXD PRO 
Số huy chương: 5
Default

Trích:
Nguyên văn bởi letrungctb View Post
Chào bạn! cho mình hỏi chút,nếu mình đã tính excel ra khối lượng của các nút trong mot công trình rồi,mình muốn đưa các tải trọng đó vào sap thì làm như thế nào.Theo mình được biết thì khi có bản tính tải trọng bằng excel rồi thì sẽ vào sap vào File->Display Input/output text file...rồi copy phần tải trọng từ excel vào bảng giá trị Mass.Nhưng khi làm như thế xong thì mình vào kiểm tra tải trọng tại các nút thì nó ko có,vậy có nghĩa là sao?Thank bạn trước!!!
Bạn đọc thật kĩ bài này rồi nhập tương tự nhé, file mình up lên diễn đàn nên không thể nào hư được bạn à.

Link here.

Chúc bạn thành công.
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
[+] W W W . D I E N D A N X A Y D U N G . V N [+]
================================
NƠI HỘI TỤ CỦA NHÂN TÀI XÂY DỰNG
VP DDXD: số 2649 Phạm Thế Hiển, P7, Q8, TP HCM

Tel: (84-8) 3981 8370 - Nickname:chiase.kientruc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT
TRỤ SỞ: 528/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10, TP HCM
Tel: (84-8) 39 81 8370 Hotline: 0903 813 337
[E]: thietke@ddxd.vn [W]:www.cungxaynhadep.vn
XAYNHA.com.vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cám ơn XAYNHA.com.vn vì bài này:
thaocb (12-30-2010)
Cũ 06-06-2008, 04:20 PM   #26
hoainamxf
Junior Member
 

Tham gia: May 2008
Nơi ở: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Số bài: 12
Thanks: 1
Được cám ơn: 0
Downloads: 90   |   Uploads: 0
Point: 146
Default

Anh Discover Oi! Anh Co ThỂ Up 1 File VÍ DỤ Do ChÍnh Anh LÀm VỀ GÁn TẢi TrỌng ĐỘng ĐẤt LÊn Cho Em VÀ MỌi NgƯỜi Tham KhẢo ĐƯỢc KhÔng A! File ĐÓ TÍnh Theo PhƯƠNg PhÁp PhÂn TÍch PhỔ PhẢn Ứng Dao ĐỘng, Anh Up CẢ HÌnh Ảnh Minh HỌa NhÉ. NẾu CÓ ThỂ Anh Cho Em 1 File VỀ PhƯƠNg PhÁp LỰc TĨnh TƯƠNg ĐƯƠNg LuÔn NhÉ. CÁm ƠN Anh TrƯỚc.(bẢn Full NhÉ , GỒm CẢ QuÁ TrÌnh TÍnh CÁc GiÁ TrỊ NhƯ Chu KỲ Dao ĐỘng ..v..v..)
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
hoainamxf vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 06-06-2008, 11:59 PM   #27
tran gia
Junior Member
 

Tham gia: Jun 2008
Nơi ở: số 41 đường số 10 p Trwowngf Thọ q Thủ Đwcs
Số bài: 3
Thanks: 4
Được cám ơn: 0
Downloads: 98   |   Uploads: 0
Point: 5
Default

anh có phần mề sap ko
có thể cho em xin file được ko ạ(sinh viên nghèo...hì..hì..)
thanks anh nhiều
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
tran gia vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 06-07-2008, 12:17 AM   #28
XAYNHA.com.vn
DDXD GROUP - TƯ VẤN KIẾN TRÚC
 
XAYNHA.com.vn's Avatar
 

Tham gia: Feb 2008
Nơi ở: 528/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10, TPHCM
Số bài: 2,708
Thanks: 2,741
Được cám ơn: 3,488
Ảnh: 296
Downloads: 219   |   Uploads: 178
Point: 10000
Huân Chương Danh Dự
HUÂN CHƯƠNG CÔNG TRẠNG HUÂN CHƯƠNG HẠNG HAI HUÂN CHƯƠNG HẠNG TƯ HUÂN CHƯƠNG HẠNG BA CHỨNG CHỈ KS KC DDXD PRO 
Số huy chương: 5
Default

Trích:
Nguyên văn bởi hoainamxf View Post
Anh Discover Oi! Anh Co ThỂ Up 1 File VÍ DỤ Do ChÍnh Anh LÀm VỀ GÁn TẢi TrỌng ĐỘng ĐẤt LÊn Cho Em VÀ MỌi NgƯỜi Tham KhẢo ĐƯỢc KhÔng A! File ĐÓ TÍnh Theo PhƯƠNg PhÁp PhÂn TÍch PhỔ PhẢn Ứng Dao ĐỘng, Anh Up CẢ HÌnh Ảnh Minh HỌa NhÉ. NẾu CÓ ThỂ Anh Cho Em 1 File VỀ PhƯƠNg PhÁp LỰc TĨnh TƯƠNg ĐƯƠNg LuÔn NhÉ. CÁm ƠN Anh TrƯỚc.(bẢn Full NhÉ , GỒm CẢ QuÁ TrÌnh TÍnh CÁc GiÁ TrỊ NhƯ Chu KỲ Dao ĐỘng ..v..v..)

Chào bạn !

Phương pháp tính động đất bạn có thể download về hoặc đoc ở link phía dưới.Nếu có thời gian nhất định mình sẽ cố gắng giúp bạn.

Link here.

Chúc bạn học tốt.
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
[+] W W W . D I E N D A N X A Y D U N G . V N [+]
================================
NƠI HỘI TỤ CỦA NHÂN TÀI XÂY DỰNG
VP DDXD: số 2649 Phạm Thế Hiển, P7, Q8, TP HCM

Tel: (84-8) 3981 8370 - Nickname:chiase.kientruc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT
TRỤ SỞ: 528/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10, TP HCM
Tel: (84-8) 39 81 8370 Hotline: 0903 813 337
[E]: thietke@ddxd.vn [W]:www.cungxaynhadep.vn
XAYNHA.com.vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 06-07-2008, 10:33 AM   #29
hoainamxf
Junior Member
 

Tham gia: May 2008
Nơi ở: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Số bài: 12
Thanks: 1
Được cám ơn: 0
Downloads: 90   |   Uploads: 0
Point: 146
Default

Trích:
Nguyên văn bởi discover View Post
Chào bạn !

Phương pháp tính động đất bạn có thể download về hoặc đoc ở link phía dưới.Nếu có thời gian nhất định mình sẽ cố gắng giúp bạn.

Link here.

Chúc bạn học tốt.
em đợi tài liệu của anh! em đang rất cần để xác định đúng hướng. em nhớ có 1 câu của ai đó trên diễn đàn mình " Thực tiễn mà không trên cở sở lý thuyết vững chắc là thực tiễn mu quáng ". tâm đắc quá!
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
hoainamxf vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 06-25-2008, 04:49 PM   #30
kaishen
User Register - Thành Viên
 
kaishen's Avatar
 

Tham gia: Apr 2008
Nơi ở: HCM
Số bài: 28
Thanks: 22
Được cám ơn: 9
Downloads: 55   |   Uploads: 0
Point: 105
Default

Cho em hỏi về vấn đề
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________

Nếu không thấy hình, bạn hãy refresh lại (nhấn F5).
Nếu không thấy hình, bạn hãy refresh lại (nhấn F5).

thay đổi nội dung bởi: kaishen, 05-28-2015 lúc 02:16 PM
kaishen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
Bài tập thực hành Sap 2000 vophongmai Thư viện Sap2000 13 08-09-2014 04:37 PM
Giáo trình SAP 2000! tanlinh Các hướng dẫn 29 05-12-2012 11:47 AM
Nhân tài xây dựng với CAD XAYNHA.com.vn Hỏi - đáp Acad 53 05-24-2011 06:21 PM
Thực hành tính toán động đất trong SAP và Excel Phoenix 2.Tải trọng gió bão 6 07-15-2009 07:25 AM
22tcn 257-2000 Quy ĐỊnh KỸ ThuẬt Thi CÔng VÀ NghiỆm Thu CỌc Khoan NhỒi XAYNHA.com.vn 2.Cọc khoan nhồi 0 04-12-2008 04:21 PM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
Total SmartHome Solutions Provider
Design Consultant & Project Management - Total HVAC & SmartHome Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
LG Total HVAC Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
Total SmartHome Solutions Provider - www.SMARTHOUSES.vn
Giải pháp gỗ nội thất cho gia đình
Cung ứng nguồn lực cao cấp
Phần mêm chăm sóc khách hàng hiệu quả hàng đầu!

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0888 09 6868 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 110 Cao Thắng, P4, Q3, TP HCM
Tel:(028) 2222 6668 Fax:(028) 2222 6668 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(028) 2222 6668 Fax:(028) 2222 6668
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn