Diễn Đàn Xây Dựng Việt Nam

Diễn Đàn Xây Dựng Việt Nam (https://diendanxaydung.vn/index.php)
-   7.Huấn luyện AT (https://diendanxaydung.vn/forumdisplay.php?f=671)
-   -   [Thông báo]: Khóa huấn luyện an toàn lao động theo thông tư 27 (https://diendanxaydung.vn/showthread.php?t=73960)

chungchi 04-01-2016 09:18 AM

Khóa huấn luyện an toàn lao động theo thông tư 27
 
VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ
THÔNG BÁO
( V/v: Mở các lớp huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động
)

Căn cứ vào giấy chứng nhận Số 38/2014/GCN đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện của Viện phát triển kinh tế quốc tế theo quy định của Bộ Lao động TBXH về công tác Huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động;

Căn cứ nhu cầu đảm bảo ATLĐ, VSLĐ cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị với các ngành nghề trên cả. Viện phát triển kinh tế quốc tế tổ chức Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/0/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

Nhóm 1: Người làm công tác quản lý - Chứng nhận (2 năm) Sau 2 năm HL mới
Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về ATLĐ, VSLĐ- Chứng chỉ (5 năm) Định kỳ 2 năm một lần
Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ- Chứng chỉ (5 năm) Định kỳ 2 năm một lần
Nhóm 4:Người lao động không thuộc các nhóm 1, 2, 3- Sổ theo dõi (2 năm) Định kỳ 1 năm một lần

GIẢNG VIÊN: Có nhiều năm kinh nghiệm thực tế và giảng dạy tại Cục ATLĐ, Các sở lao động, các tổng liên đoàn lao động... đáp ứng yêu cầu Thông tư 27/2013 về điều kiện giảng viên.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ: Photo CMTND; Phiếu đăng ký (Mẫu của Viện IEDI); Ảnh màu 3x4: 02 chiếc.

KHUNG NỘI DUNG HUẤN LUYỆN 4 NHÓM
Xây dựng trên cơ sở pháp luật và được Cục ATLĐ phê duyệt theo Thông Tư 27; Các chương trình huấn luyện đặc thù sẽ được tiến hành khảo sát thực tế tại đơn vị, doanh nghiệp cũng như giúp đơn vị, doanh nghiệp đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề đang tồn tại

- Nhóm 1: Được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:
+ Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
+ Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;
+ Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

- Nhóm 2: Được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:
+ Kiến thức chung như nhóm 1;
+ Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;
+ Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

- Nhóm 3: Được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:
+ Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
+ Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
+ Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
+ Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
+ Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

- Nhóm 4: Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:
+ Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về ATLĐ, VSLĐ (huấn luyện tập trung);
+ Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Để công tác tổ chức khóa học được chu đáo, kính đề nghị Các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân
có nhu cầu vui lòng đăng ký trực tiếp bằng Điện thoại, Email, Fax hoặc Công văn về Viện.


Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng HL ATLĐ
Phượng 0936 129 983
Email: phuong@vienquocte.vn
Website: www.lophocantoanlaodong.vn


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:11 AM.

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger